Домашната изолация се препоръчва при пациенти, които нямат симптоми или клинично коронавирусната инфекция протича леко. В тези условия честата дезинфекция е задължителна, особено в случаите, в които се налага изолираните да живеят с други лица, които са здрави и незаразени.

 

Най-често трябва да бъдат почиствани повърхностите, с които живеещите имат най-чест контакт. Пример са маси, плотове, ключалки, ключове за осветление, бюра, телефони, клавиатури, кранчетата на чешмата.Първоначално се започва с почистването на повърхностите със сапун и вода или друг почистващ препарат, в случай че има замърсявания. След това се преминава към използването на дезинфектант. В противен случай замърсяванията не позволяват навлизането на активната съставка от дезинфекциращото средство, което от своя страна води до намаляване на неговите антимикробни свойства (вирусоцидно, бактерицидно).


Предпазни мерки, като носенето на ръкавици и осигуряването на добра вентилация по време на употреба на продукта също е от важно значение. Предварителната проверка на продукта дали е с изтекла годност също е задължителна. Алкохолни разтвори, които се използват за дезинфекция трябва да бъдат с 70% концентрация на чист алкохол.


За меки повърхности, като килими и завеси, също първо се започва с почистване на замърсяванията, след което се преминава към дезинфекция.


Изпирането на артикулите се изпълнява винаги в съответствие с инструкциите на производителя. Препоръчително е да се използва най-топлата подходяща настройка за вода и след пълно изсушаване се пристъпва към дезинфекция.


Подходящи за употреба в домашни условия са дезинфектантите, които са регистрирани по EPA (Американска агения за опазване на околната среда). За електронни устройства – като таблети, сензорни екрани, клавиатури и дистанционни управления обикновено се използват специфични дезинфекциращи средства, които да не увреждат повърхностите.


Ако няма конкретни указания на инструкциите за ползване могат да се използват кърпички или спрейове на основата на алкохол, съдържащи най-малко 70% алкохол.


Носенето на ръкавици за еднократна употреба е задължително в случаите, в които се борави с дрехите и спалното бельо на пациент с коронавирусна инфекция. След поставянето им в пералнята, ръкавиците се свалят по определения ред – захваща се с пръсти латексовата ръкавица на дланта и се маха, след което с ръката, от която е свалена ръкавицата се сваля и на другата ръка, но хващайки я в края, около китката.


След свалянето на ръкавиците се налага и измиване на ръцете в рамките на поне 20 секунди, след което се прави обработка и с дезинфектант.


Ако достъпът до сапун и вода е затруднен, а ръцете не са видимо замърсени, може да бъде използван само дезинфектант, но съдържанието на алкохол в него трябва да бъде най-малко 60%. В случай, че ръцете са видимо замърсени се компрометира неговото действие.


Миенето на ръце е задължително след издухване на носа, кашляне или кихане; след използване на тоалетната, както и преди хранене или приготвяне на храна. Освен това след всеки контакт с животни или домашни любимци. Задължително е измиването на ръцете преди и след рутинни грижи за друг човек, който се нуждае от помощ - например дете. Съблюдава се за избягване докосването на очите, носа и устата с неизмити ръце.


Ако е възможно се поставя облицован кош за боклук, който да се употребява само от болния. Винаги трябва да се използват ръкавици, когато се изваждат торбите за боклук и след изхвърляне – те се измиват отново.