Бактериите и вирусите са мощни патогени, които могат да доведат до глобални пандемии, тежки инфекции и епидемии. Въпреки това има някои патогени, на които не се отдава колкова голямо значение, независимо от тяхната висока болестотворност. Такива са гъбичките. Патогенните гъбички, каквито са Candida, Adpergillus и Cryptococcus са водеща заплаха за имунокомпрометираните пациенти. При здрав организъм те не представляват предизвикателство за имунната система, тъй като нормалната телесна температура не осигурява подходяща среда за гъбичките.

 

Ново проучване, проведено от Медицинския Университет в Дюк, е показало, че повижаването на температурата на околната среда ще доведе до значителни изменения в адаптивния отговор на определен вид гъбички, наречени Cryptococcus deneoformans. Това е свързано с повишаване на генетичните изменения, които водят до повишена устойчивост към топлина и значително повишаване на патогенния потенциал. По-високите температури предизвикват повишаване на генетичните промени в ДНК на гъбичките. Те се характеризират с промяна във функциите и регулацията на гените. Това се дължи на повишено преместване на транспозоните - подвижните гени в рамките на генома. Проучването е публикувано в Proeedings of the National Academy of Sciences.


 

Тези подвижни генетични елементи допринасят за адаптацията към условията на околната среда и осигуряване на адаптационния имунитет по време на инфекции. В тези случаи адаптацията дори би могла да се осъществява по-бързо, тъй като топлинния стрес ускорява настъпването на мутации. Когато говорим за гъбични инфекции не можем да ги определим напълно като инфекциозни заболявания, тъй като те не се предават между хората, но спорите са във въздуха, ние ги вдишваме и затова имунната система разполага с необходимите механизми да ги елиминира.

 

Спорите на гъбичките имат по-голяма маса, в сравнение с вирусите, което означава, че употребата на предпазни маски и телесната топлина са достатъчни елементи за осигуряване на ефективна защита. Инфекциите с гъбички са все по-често срещани, тъй като се наблюдава повишен брой пациенти с отслабена имунна система поради множество заболявания, както и поради повишената адаптационна способност на гъбичките, която се дължи на по-високата температура на средата. Наблюденията в лабораторна среда са показали, че повишената температура предизвиква промяна в контрола на генната експресия, както и в някои генни функции, свързани с повишаване на резистентността към терапевтични средства.

 

Референции:

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2209831120