Честият контакт с урагани - пряк, непряк или информация, предоставена чрез медиите, се свързва с неблагоприятни психологически симптоми, както и повишен риск от развитието на различни психични заболявания.

 

Това твърдение е подкрепено от първото по рода си проучване, направено от изследователи от Калифорнийския университет в Ървайн, САЩ.


 

Първи автор на изследването е помощник-професор Дана Роуз Гарфин, която е отговорна за медицинските сестри и общественото здравеопазване в университета.

 

Част от екипа са още Роксан Коен Силвър - уважаван професор по психология, медицина и здраве, проф. Е. Алисън Холман, д-р Ребека Томпсън - постдокторант по психология на Калифорнийския университет в Ървайн и д-р Габриел Вонг-Пароди, асистент професор по наука за земната система и централен сътрудник в Woods Institute for the Environment, Stanford University.

 

Заради сериозните изменения, които настъпват в климата на околната среда, е необходимо да се проследи начинът, по който влияят отделните природни бедствия върху физическото и психичното състояние на хората.

 

Противно на очакванията, хората не се адаптират към непрестанните бедствени ситуации. Резултатите от изследванията показват, че с течение на времето отговорите им към последващи урагани стават все по-отрицателни.

 

Екипът от специалисти стигна до заключението, че многократното излагане на този тип заплаха от катастрофални урагани може да се свърже с появата на различни симптоми като посттравматичен стрес, депресия, тревожност, непрестанен страх и безпокойство.

 

От друга страна, тези психологически симптоми се свързват с по-голямо социално и свързано с работата затруднения, като трудна комуникация и общуване с околните или проблеми при изпълнение на различни задачи от ежедневието и на работното място.

 

Негативните емоции в резултат на травматична или изключително стресова ситуация са много често срещани. Повечето хора се възстановяват и проявят психическа издръжливост с течение на времето.

 

Въпреки това непрестанната заплаха от появата на различни природни бедствия, като например урагани, горски пожари и много други, може значително да наруши този естествен процес на ментално възстановяване на хората.

 

Тревожността, която се наблюдава сред хората по време на природни бедствия, стимулира тяхното желание за предприемане на защитни действия с цел подготовка за следващо изненадващо събитие.

 

Според специалистите медийното внимание и социалната ангажираност на хората с различните природни бедствия също оказват много сериозно влияние върху тяхното ментално състояние.

 

Проучването е публикувано в онлайн сп. JAMA Network Open.

 

Референции:

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2793482