Пестицидите и тежките метали в почвата оказват сериозно влияние върху сърдечносъдовото здраве. Това разкри ново проучване, в което е включен проф. Томас Мюнзел от Университетския медицински център Майнц в Германия.

 

Замърсяването на почвите е сериозен проблем, на който не се обръща голямо внимание, тъй като не е толкова забележим колкото замърсения въздух. Въпреки това неговото влияние върху здравето е също толкова негативно, особено за сърдечносъдовата система.


 

Замърсяването на околната среда води до редица фатални случаи всяка година. Най-често причинените нарушения и тези с най-неблагоприятна прогноза се дължат на засягане на сърдечносъдовата система и изява на хронична исхемична болест на сърцето, инфаркт, инсулт и различни изменения в сърдечния ритъм.

 

Почвата може да бъде замърсена от редица тежки метали, пестициди и пластмаси. Специалистите отбелязват възможността тези замърсявания да увеличат оксидативния стрес в кръвоносните съдове, което да доведе до появата на възпаление и нарушения в циркадианния ритъм на човека.

 

Мръсната почва може да попадне в организма чрез вдишване на пустинен прах, кристали от тор или пластмасови частици.

 

Тежките метали, от друга страна, като кадмий и олово, както и пластмасите и органичните токсични вещества, които се съдържат в пестицидите, могат да бъдат приети орално, например чрез замърсена храна.

 

Тези замърсители в почвата биха могли да се отмият и в реките. По-този начин те замръсяват водата, която може да бъде консумирана от хората.

 

Един от естествено срещащите се метали, които замърсяват околната среда чрез добив, топене, производство и рециклиране, е оловото. Неговата връзка с редица сърдечносъдови заболявания е потвърдена от различни изследвания.

 

Друг рисков за здравето металоид е арсенът, както и кадмият, за който резултатите от проучването все още не са напълно изяснени.

 

Някои от замърсителите на почвата биха могли да се пренасят и чрез въздуха. Пустинният прах, например, може да изминава дълги разстояния.

 

Въпреки че няма популационни проучвания за сърдечносъдовите нарушения от нано- и микропластмасите, изследвания показват, че тези частици могат да достигнат до кръвния поток. Това предполага тяхната възможност да пътуват до различните органите в тялото и да причинят системно възпаление или друг вид нарушение.

 

Проучването е публикувано в сп. Cardiovascular Research.

 

Референции:

https://academic.oup.com/cardiovascres/advance-article/doi/10.1093/cvr/cvac082/6604488