Психичното здраве е определено от Световната здравна организация (СЗО) като състояние на благополучие, при което индивидите осъзнават своите способности и възможности, могат да се справят с нормалните стресови ситуации в живота, да работят продуктивно и ползотворно и да дават принос за своята общност.

 

Важно е да се има предвид, че доброто психично здраве не означава само липса на определен вид психично разтройство.


 

Броят на този вид нарушения нараства с всяка една изминала година в световен мащаб и засяга милиони хора. Заради това се провеждат различни психологически иследвания, които търсят причината за нарастването на случаите.

 

Открити са няколко биологични фактора, които допринасят за определени психични разстройства. Въпреки това обаче, генетичните изследвания не са успели да отчетат напълно фенотипните вариации, заради което се предполага, че разпространението на различните разстройства е свързано с неврохимични, генетични и фактори на околната среда.

 

Редица изследвания проверяват за потенциална връзка между замърсяването на околната среда и повишения риск от развитие на психологически разстройства.

 

Изследователи от САЩ и Дания събират данни от застрахователни агенции в периода между 2003 и 2013 г., за 151 милиона души в САЩ и 1,4 милиона в Дания. Това се прави с цел да се изчисли броят на хората във всеки регион, които са били диагностицирани с шизофрения, биполярно разстройство, личностно разстройство, болест на Паркинсон, тежка депресия и епилепсия.

 

Информацията относно климата, средната заплата, етническия произход на жителите, гъстотата на населението и други социално-икономически фактори също е използвана и анализирана, за да се установи дали някой от тези фактори се свързва с повишено или намалено разпространение на различните психиатрични разстройства.


По резултатите получени след преразглеждането на данните, се забелязва, че хората от Дания, които са живели в силно замърсени региони през първите десет години от живота си, са изложени на по-голям риск от развитие на шизофрения, депресия, биполярно разстройство и личностни разстройства.

 

В САЩ силно замърсените райони на въздуха също са свързани с по-високо разпространение на депресия и биполярно разстройство в сравнение с по-малко замърсените.

 

Въпреки това е необходимо провеждането на последващи проучвания, които да потвърдят тази връзка.

 

Проучването е публикувано в сп. PLOS Biology.

 

Източници:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42940/9241591595.pdf

https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3000353