Изследване във Великобритания показва, че мястото, където живеем, може да промени структурата на сърцето ни.

 

Според екип начело с д-р Ней Аунг излагането на замърсен въздух дори на ниски нива е свързано с 1-2 % увеличение на помпените камери на сърцето.
  
Изследвани са 3 920 човека на възраст между 55 и 70 години, които при включването в проучването нямат сърдечни заболявания. Проследяването им продължава за 5-годишен период. Участниците се проследяват за излагане на фини прахови частици във въздуха, известни като частици 2.5 или PM2.5 и азотен диоксид - NO2 - познат замърсител на въздуха.


 

Въпреки че уголемяването не изглежда много, с течение на времето постоянното излагане на замърсители на въздуха, може да доведе до затруднения на сърцето да изпомпва кръв, тоест до сърдечна недостатъчност.

 

Фините прахови частици се делят на едри и дребни, вторите от които са по-опасни, защото навлизат по-дълбоко в организма. Освен проблеми със сърцето, фините прахови частици могат да причинят алергии, заболявания на дихателните пътища, рак и инсулт.

 

Д-р Уейн Касио, директор на Националната изследователска лаборатория за ефекти върху здравето и околната среда, Environmental Protection Agency’s National Health and Environmental Effects Research Laboratory, коментира, че дори краткотрайните излагания на прахови частици, могат да предизвикат сърдечни пристъпи, удари, нарушения в сърдечния ритъм и сърдечна недостатъчност.

 

От друга страна, къщите, които не са в градовете, но се намират близо до натоварени главни пътища, също могат да окажат негативно влияние върху сърцето, структурата и функциите на кръвоносните съдове, коментира д-р Касио.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Предварителни проучвания показват връзката между излагането на замърсен въздух, живеенето в близост до главни пътища и здравето на сърцето и дихателните пътища.

 

За разлика от останалите, това изследване е едно от първите, които показват връзката между специфични замърсители на въздуха – фините прахови частици, азотния диоксид и увеличението на размера на сърдечните камери, без участниците да имат предварително сърдечносъдови заболявания.

 

Очаква се бъдещите проучвания да изследват в дългосрочен план дали хората продължават да развиват сърдечна недостатъчност с по-високи темпове в резултат на замърсения въздух.