Наличието на химичните съединения, наречени фталати, в пластмасовите и хранителните продукти, които използваме в ежедневието, би могло да доведе до преждевременната смърт на 100 000 американци на възраст между 55 и 64 години, според едно обществено проучване, проведено на 12 октомври 2021 г.

 

Счита се, че фталатите имат вредно въздействие върху ендокринните жлези и здравето, но пряка връзка между излагането на въздействието на тези продукти и смъртността от сърдечносъдови и ракови заболявания в САЩ не е доказана със сигурност.


 

Това обяснява проучване от Школата по медицина Гросман към Университета в Ню Йорк, публикувано в списанието Environmental Pollution.

 

Изследователите са анализирали ефектите от излагането на фталати върху популация от 5 303 възрастни над 20-годишна възраст.

 

Проучването и биологичните изследвания, най-вече на урина, на всички участници, се е провело между 2001 г. и 2010 г., преди да бъдат разкрити статистиките за смъртността в края на 2015 г. Анализът на данните е бил публикуван през 2020 г.

 

Изследвайки резултатите във възрастовата група между 55 и 64 години, се е установило, че смъртните случаи, свързани с действието на фталати, са между 90 761 и 107 283, обяснява проучването.

 

Според един от авторите на проучването – Леонардо Трасанд, заключенията показват, че колкото по-голямо е излагането на фталати, толкова по-големи са рисковете от преждевременна смърт, която се дължи най-вече на сърдечно-съдови заболявания.

 

Засега знаем, че химичните продукти са потенциален рисков фактор и причинител на редица заболявания, сред които голяма част са сърдечносъдовите заболявания. Те, от своя страна, са една от основните причини за преждевременна смърт.

 

Все още не е изградена и доказана ясна връзка между тези химични съединения и смъртността, пояснява ученият от Университета в Ню Йорк, ръководител на тези проучвания, заедно в двама колеги от университета в Иова – Буюн Лиу и Уеи Бао.

 

Изследователите са изчислили икономичната стойност и загубите от тези преждевременни смъртни случаи в САЩ, тъй като това има пряко въздействие върху демографското разпределение на населението, броя на населението в трудоспособна възраст и естествения прираст.

 

Тези суми и загуби общо възлизат на между 39,9 до 47,1 милиарда долара на година, според изчисленията.

 

Други проучвания трябва да потвърдят тези хипотези и изчисления, да се установят механизмите на въздействие на фталатите върху населението и да се постави фокус върху спешните мерки срещу тази потенциална вреда, поясняват учените от университета в Ню Йорк.

 

Източник:

www.lemonde.fr