Фините прахови частици и озонът допринасят за развитието на ревматични заболявания.

 

Замърсяването на околната среда може значително да повлияе върху здравето на човека и да предизвика появата на различни заболявания.


 

Специалисти провеждат отворено кохортно проучване в Квебек, Канада, за да проследят връзката между фините прахови частици (PM2.5) и озона с появата на системни автоимунни ревматични заболявания.

 

Ревматологичните заболявания могат да засегнат различни зони на двигателния апарат и/или имунната система на човека. Техните прояви могат да бъдат разнообразни и в зависимост от степента на засягане биха могли да повлияят върху качеството на живот на пациентите.

 

В проведения анализ са включени 6 104 859 възрастни, от които 51,4% са жени. Те са настоящи граждани на Квебек или са живяли там поне 2 години в миналото. Специалистите рзглеждат техни данни за изминали прегледи и хоспитализации за период от 13 години.

 

Пациентите са засегнати от различни ревматологични заболявания, като системен лупус еритематозус, синдром на Сьогрен, склеродермия, полимиозит, дерматомиозит, нодозен полиартериит, ревматична полимиалгия, недиференцирано заболяване на съединителната тъкан, както и други некротизиращи васкулопатии.

 

Оценка на нивата на замърсяване на въздуха с фини прахови частици е получена след използване на сложни модели, включително модела на химически транспорт на GEOS (GEOS-Chem) и дистанционно засечени измервания на аерозолната оптична дълбочина.

 

GEOS-Chem е 3D модел, който симулира атмосферната химия чрез метеорологични фактори.

 

Според получените резултати експозицита към фини прахови частици (PM2.5) е свързана с по-висок риск от поява на ревматологични заболявания в Квебек, Канада.

 

Косвено контрола на тютюнопушенето не променя тази връзка.

 

За разлика от общото между фините прахови частици и ревматологичните заболявания, специалистите не разкриват убедителни връзки между появата на нарушение и излагането на озон в Квебек.

 

Това обаче не изключва възможността концентрациите на озон да са свързани с ревматични заболявания в други условия или юрисдикции.

 

Провеждането на допълнителни проучвания е необходимо, за да се разбере по-добре взаимодействието между многото компоненти на замърсяването на въздуха и ревматологичните заболявания.

 

Инфорамция за проучването е публикувана в National Library of Medicine и BMC.

 

Референции:

https://www.medscape.com/

https://arthritis-research.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13075-022-02843-5

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35739578/