Електронните цигари или така наречените вейпинг устройства имат дългосрочен ефект върху здравето на сърцето при подрастващите от мъжки пол, докато при жените такъв не се наблюдава.

 

Тази информация е потвърдена от ново проучване, проведено от изследователи към Медицинския колеж на Държавния университет в Охайо. Според него вейпингът предизвиква значителен и дългосрочен сърдечносъдов ефект при момчетата.


 

След получаването на тази информация, притесненията около вейпинг устройствата се повишават, особено сред по-младите.

 

Направеното проучване е първото, което изследва влиянието на устройствата върху сърдечносъдовата система. Предишни такива се фокусират основно върху най-ефективните методи за намаляване и справяне с пристрастяването към електронните цигари сред младите.

 

В проучването е включен д-р Лорен Уолд, който е професор по физиология и клетъчна биология, помощник-декан по биологични здравни изследвания и директор на биомедицинската лаборатория на държавния университет в Охайо.

 

Неговите изследванията се фокусират основно върху причинителите на сърдечносъдови заболявания от околната среда, със специални интерси върху ролята на раковата кахексия и замърсяването на въздуха.

 

След проведено изследване на Центровете за контрол и превенция на заболяванията се установява, че повече от половината гимназисти са опитвали електронни цигари и близо една трета от тях съобщават за редовна употреба на продуктите.

 

Повечето електронни цигари съдържат пристрастяващото вещество никотин, което може да навреди на развиващия се мозък на подрастващите.

 

В анализите направени от Медицинския колеж е използвана аерозолна смес за електронни цигари от пропилей гликол, растителен глицерин и никотин.

 

Изследователите забелязват, че при мъжете се наблюдават понижения в нормалната сърдечна функция, за разлика от същата при жените, която остава незасегната.

 

При жените също е открито по-голямо количество от един ензим - CYP2A6, който разгражда никотина.

 

Учените предполагат, че заради повишеното количество на ензима CYP2A6 при жените, никотинът се разгражда значително по-бързо, следователно той не се открива за дълъг период от време в тяхната циркулация.

 

Това е вероятната причина жените да са по-защитени от вредното влияние на вейпинг устройствата върху сърдечносъдовата система.Необходимо е обаче, тази теория да бъде потвърдена от последващи анализи.

 

За изследователите от Охайо е важно също да определят точно в кой момент, по време на развитието на младите момчета, се появява съответната сърдечната дисфункция.

 

Резултатите от проведеното проучване са публикувани в сп. Circulation на 21 февруари 2022 г.

 

Източници:

https://wexnermedical.osu.edu/mediaroom/pressreleaselisting/teen-vaping