След разглеждане на държавните препоръки за здравословно хранене на населението в 85 държави по целия свят, проучване установи, че в 98% от тях правителствените норми изостават от съвременната наука и не съответстват на поставените цели за положително въздействие върху здравето и околната среда.

 

Макар много хора никога да не са разглеждали държавните препоръки за хранене, те присъстват под различни форми в ежедневието ни. От една страна служат като ръководство за приготвянето на храна за трапезарии и столове за деца (в детски ясли, градини, училища) и възрастни (социален патронаж), а от друга влияят върху образоването на децата на тема хранене, законодателните инициативи и политиките за опаковане и етикетиране на храните.


 

Проучването, публикувано в медицинското издание British Medical Journal, установява, че държавните норми за хранене масово не са адекватни на целта да се намалят ранните смъртни случаи от неинфекциозни заболявания с една трета. От друга страна те се разминават с целите да се ограничи глобалното затопляне, замърсяването от земеделие, използването на земята и унищожаването на природата.

 

Водещият научното проучване, д-р Марко Спрингман от университета в Оксфорд, коментира за Euronews, че човешкото хранене е основен източник на вреди за околната среда. Според него, ако не се премине към повече растителна храна, опасните климатични промени са неизбежни.

 

Препоръките за хранене в само две от 85-те проучвани държави са в съответствие с всичките 6 цели за опазване на здравето и околната среда, коментира д-р Спрингман. Това са Индонезия и Сиера Леоне.

 

Докладът установява, че в 98% от държавите препоръките за хранене не отговарят на поне една от шестте цели за здравето и околната страна. Ако всички по света следват съветите за хранене в САЩ или Великобритания, тогава въглеродните емисии, свързани с хранителната индустрия, ще бъдат три пъти по-високи от заложените ограничения.

 

Във всички страни, обхванати от проучването, се препоръчва консумирането на повече червено и преработено месо, отколкото в насоките на Световната здравна организация.

 

Екипът на д-р Спрингман препоръчва новите насоки за хранене да бъдат в съответствие със съвременната наука и да включват намаляване на млечните продукти и говеждото месо. Нужно е правителствените препоръки да включват конкретни съвети за хората, които искат да се хранят здравословно само с растителна храна.

 

Цялото съдържание на Наредбата за физиологичните норми за хранене на населението в България можете да разгледате тук.

 

Източник: https://www.bmj.com/content/370/bmj.m2322