Домашният прах, криещ се под легла и дивани, по прозорци и пердета и десетки други места е много повече от неприятна гледка. Според проучване, публикувано на страниците на американският журнал Environmental Science & Technology (септември 2016), в домашния прах се намират над 45-потенциално вредни химични съединения.
 
Проучването анализирало 34 изследвания по темата, заключвайки, че в 90% от американските домове се намират различни комбинации от 45-те химикала, които могат да причинят или обострят различни здравословни проблеми - най-често астма, алергии и заболявания на дихателните пътища. Някои от тях са известни и като ендокринни нарушители, увреждащи хормоналния баланс или половата функция.
 
Най-често срещаните химикали в домашния прах били фталатите диетилхексил фталат (DEHP) и диетилхидроксиламин (DEHA) и огнеупорните трифенил фосфат (TPHP) и трис(1,3-дихлоро-2-пропил)фосфат (TDCPP). Също с големи концентрации били засечени уталожени молекули от парфюми и ароматизатори, перфлуороалкили и феноли.
 
Тези и други химикали произлизат предимно от самия дом – виниловите подови настилки, опаковките на храни, текстилни мебелни облицовки, изолационни материали, електрически устройства, бои, почистващи препарати и козметични продукти. По един или друг начин тези и много други продукти отделят от себе си молекули, пренасяни из въздуха и полепващи по всички повърхности.
 
NEWS_MORE_BOX
 
Ако повърхностите имат пряк контакт със слънчева светлина, утаилите се в праха зловредни молекули могат дори да влизат в химични реакции, които допълнително усложняват обстановката с появата на нови съединения.
 
Тези частици могат да бъдат вдишани, да попаднат върху приеманите храни и напитки и дори да проникват през кожата.
 
За избягване на натрупването на опасни прахови частици се препоръчва редовното бърсане на прах с влажен парцал, както и употребата на прахосмукачка с добър HEPA (high-efficiency particulate air) филтър, който не позволява издухване обратно в помещението на някои микроскопични замърсители, вече погълнати от прахосмукачката.