Въпреки понижението на емисиите вредни газове в атмосферата, въздушното замърсяване в Европейския съюз е все още тежко, особено в градските зони. 
 
Основният замърсител са фини частици и сажди, смесващи се с въздуха като атмосферен аерозол и имащи диаметър от 2,5 мкм до 10 мкм, а ултрафините частици са в наноскалата – под 100 нм. Вторият тип замърсител е озонът, който е твърде ниско в атмосферните слоеве. И двата фактора допринасят силно за зачестяващите случаи на дихателни заболявания, сърдечносъдови проблеми, алергични състояния и цялостно – за понижаване продължителността на живота.
 
Между 2009 и 2011 г. до 96% от градското население на Европейския съюз е изложено на замърсен с ултрафини частици въздух, над безопасните нива, определени от Световната здравна организация. 98% от градското население е било изложено и на завишени нива озон.
 
Според доклада на Европейската агенция по околната среда за 2013 г., България е с отчетени най-високи стойности на замърсяване, както с ултрафини частици, така и с озон. България води класацията и по най-високи стойности на въглероден моноксид и серен диоксид в градския въздух.
 
Четири от петте най-замърсени града в Европа се намират в нашата родина. Перник, южно от столицата ни, си печели славата на „най-интензивно замърсявания град” – там концентрациите на ултрафини частици надвишават безопасните стойности средно за 5,5 месеца през годината. За сравнение, живеещите в мултимилионен мегаполис като Париж се "наслаждават" на подобен въздух едва през 15 дни от годината.
NEWS_MORE_BOX
 
Полша също се слави със силно замърсен градски въздух – по-голямата част от електроенергията на множество полски градове идва от ТЕЦ-ове изгарящи огромни количества въглища ежедневно.
 
Естония, също нов член на Съюза, оглавява класацията за най-чист въздух. Това обаче не се дължи на неразвита промишленост или по-малко население: естонското Министерство на околната среда прилага технологии за намаляване на вредни емисии газове от десетилетия.
 
Междувременно, в законодателството и проектобюджета за 2014 г. на българското правителство е залегнало предложение да бъдат увеличени допълнително таксите и данъците за производителите на зелена и екосъобразна, възобновима енергия. Независимо дали става въпрос за фирма или организация с ветрогенератор или частно лице, притежаващо 1-2 фотоволтаични палена на покрива на къщата си, те ще бъдат още по-жестоко таксувани, за недоумение на европейските законодателни власти.