Често виждаме думата „биоразградим“ на някои продукти, които купуваме, като например сапун или шампоан. Но какво всъщност означава това? Дали всичко, което е биоразградимо, ще се разпадне бързо и безопасно до безвредни за околната среда и здравето ни съединения?

 

Когато става дума за опаковки, термините разградим, биоразградим и компостируем често се приемат погрешно за взаимнозаменяеми.


 

Продуктите, сертифицирани като компостируеми, всъщност са единствените, които не оставят вредна микропластика в околната среда.

 

За съжаление, тези термини водят понякога до търговска заблуда, защото убеждават потребителите, че щом продуктът е етикетиран като биоразградим, това го прави безвреден за околната среда, което често не е така.

 

Нека да разгледаме основните разлики между тези често използвани термини, така че да можем да вземем информирано решение, когато пазаруваме, като знаем за тяхното въздействие върху околната среда.

 

Компостируеми продукти

 

Компостируемите продукти са произведени изцяло от естествени материали. При компостиране те не причиняват вреда на околната среда. Процесът на тяхното разпадане обикновено отнема около 90 дни, а това, което се получава, е вода, неорганични съединения, биомаса и въглероден диоксид.

 

Тези опаковки са произведени от компостируеми естествени растителни материали като ферментирало растително нишесте, получено от царевица, маниока, захарна тръстика или пулпа от захарно цвекло. Това често са отпадъчни материали от селското стопанство и земеделието. Те често се обозначават със съкращението ​​PLA (полилактидна киселина или полилактид).

 

Тъй като тези опаковки не съдържат вредни пластмаси като полипропилен, полиетилен, полистирол и PVC, те се разпадат до целулозата, от която са направени. Те не оставят микропластика в почвата и се считат за безопасни за червеите, които живеят в нея.

 

Биоразградими продукти

 

Когато става въпрос за торбички за смет и за изхвърляне на кучешки отпадъци, биоразградим обикновено означава, че те са направени от смес от биопластмаси (полилактид PLA) и вредни пластмаси като полипропилен, полиетилен, полистирол и PVC.

 

Всъщност, всеки продукт, който е на растителна или животинска основа, може да се определи като биоразградим. Те се разграждат под действието на светлината, въздуха и микроорганизми като бактерии, водорасли и гъбички. Скоростта на тяхното разграждане зависи от материала, от който са произведени, и степента му на обработка.

 

Пластмасата, от която са произведени биоразградимите опаковки, може да е по-фина от тази в обикновените торбички за смет. Вредната микропластика обаче, която те оставят след себе си, замърсява околната среда и е много вероятно да попадне в хранителната верига.

 

Разградими продукти

 

Разградимостта означава, че с времето нещо ще се разпадне и от тази гледна точка всичко е разградимо. Разградимите торби за смет все още се произвеждат от вредни пластмаси като полипропилен, полиетилен, полистирол и PVC, но пластмасата, която е използване, може да е по-фина от тази в обикновените торби за смет. Възможно е да съдържат добавка, която помага тяхното разграждане.

 

Изводът е, че всички компостируеми опаковки са биоразградими, но не всички биоразградими стоки са компостируеми. Биоразградимите (включително оксоразградими) и разградимите опаковки, макар да се разграждат по-бързо, все пак могат да бъдат източник на токсични за околната среда отпадъци.

 

В крайна сметка, най-добрият вариант за околната среда, е разделното събиране на отпадъците, рециклирането и компостирането, без да се използват торбички за смет.

 

Когато това не е възможно, може да използвате компостируеми торбички за смет, ако искате да не се замърсявате околната среда.

 

Източник: 

https://www.eea.europa.eu/themes/waste/resource-efficiency/biodegradable-and-compostable-plastics-challenges

https://www.naturespath.com/en-us/blog/whats-difference-biodegradable-compostable/