Как се поставя диагнозата за бартонелоза?

Повечето случаи на болест на котешкото одраскване (фелиноза) могат да бъдат диагностицирани от симптомите и снетата анамнеза (медицинска историята) на пациента, като например развитието на папули (възелчета) или пустули (гнойни пъпки) след излагане на котешко одраскване или ухапване. Развитието на подути лимфни възли и повишена температура допълнително потвърждават клиничната диагноза. Може да се направи серологично изследване за потвърждаване на диагнозата. Както и PCR и микробиологичното изследване на култура в определени случаи.


Болестта на Карион може да бъде диагностицирана въз основа на задълбочена клинична оценка, откриване на характерни симптоми и физикални находки, подробна анамнеза на пациента, която да включва информация относно скорошни пътувания до региони, където е известно, че болестта Карион се среща; и специализирани лабораторни изследвания.По време на острия стадий на болестта на Карион, бактерията може лесно да се наблюдава в червените кръвни клетки върху кръвна натривка. При това диагностично изследване капка кръв се намазва върху предметно стъкло, оцветява се със специални багрила, за да направи кръвните клетки по-видими и се изследва под микроскоп.


По време на хроничния, кожен стадий бактерията може да бъде изолирана от кожни лезии. Кръвните натривки обикновено дават отрицателни резултати по време на този втори етап. Въпреки това, бактерията може да се култивира от кръвта и да се отгледа при контролирани условия в лаборатория, което позволява идентифициране на микроорганизма, който е причинил заболяването. В някои случаи могат да се използват и други лабораторни изследвания, които да помогнат за диагностицирането на болестта на Карион.


Серологичното изследване се използва за диагностициране на окопна треска. Въпреки това, заболяването е трудно да се диагностицира, особено чрез кръвни култури, тъй като резултатите често са отрицателни, дори когато има инфекция, растежът на бактерията при микробиологичното изследване на култура често отнема 20-40 дни.


Инфекцията с бартонела може да бъде трудна за диагностициране. Серологичните тестове са най-рентабилният диагностичен метод за лабораторно изследване на бартонелоза. Въпреки това, могат да възникнат фалшиво-негативни резултати, водещи до недиагностицирани, нелекувани пациенти, когато не се извършват допълнителни изследвания.

 

Откриването на IgG и IgM антитела в кръвен серум срещу Bartonella henselae чрез индиректен имунофлуоресцентен тест (IFA) е метод, който има голяма точност за идентифициране на фелиноза. Микроскопско изследване на оцветени по Гимза кръвни натривки се използва за откриване на B. bacilliformis при пациенти, които могат да имат болест на Карион.


Лабораторната техника - полимеразна верижна реакция (PCR) се използва за откриване на специфичен генетичен материал в кръвта. Поради серологичната кръстосана реактивност между видовете Bartonella и други бактерии, PCR анализът на тъкани и телесни течности е най-специфичният диагностичен тест, особено при идентифициране на различни генотипове сред видовете Bartonella.


Усложненията, засягащи черния дроб и / или далака, вече се идентифицират по-често с използването на подобрени серологични, PCR и диагностични образни тестове. Образната диагностика на корема е важен диагностичен метод при изследването на пациенти със съмнение за заболяване на черния дроб и слезката и които се представят с продължителна треска.


Какво е лечението при бартонелоза?

Фелинозата (болестта на котешкото одраскване) обикновено отминава и без лечение, обикновено в рамките на 2 до 4 месеца. Терапията е симптоматична и поддържаща. При необходимост могат да се приложат антипиретици (температуропонижаващи медикаменти) и аналгетици. Болестта на котешкото одраскване обикновено има добра прогноза, без дългосрочни последици за здравето на пациента.


Ако в засегнатият лимфен възел се образува гной и стане уголемен и / или болезнен, може да се наложи да се дренира.


Антибиотици могат да се приложат при тежко или системно заболяване.


Болестта на Карион може да бъде предотвратена чрез избягване на пясъчните мухи, които предават бактерията на хората. Репелентите срещу насекоми, мрежите и дългодействащите инсектициди могат да помогнат за предотвратяване на излагането на тези насекоми.


Антибиотиците от групата на тетрациклините обикновено се използват за лечение на окопната треска. Препоръчва се по-голяма продължителност на лечение при имунокомпрометирани пациенти, също и когато черният дроб или други органи са ангажирани. Въпреки че протичането на заболяването може да бъде много по-тежко и потенциално животозастрашаващо за имунокомпрометирани пациенти, те обикновено биват излекувани с подходяща употреба на антибиотици и лечение на усложненията от инфекцията.

 

Библиография:
Versalovic J, Carroll KC, Funke G, Jorgensen JH, Landry ML, Warnock DW, eds. Manual of Clinical Microbiology. 10th ed.
Mosepele M, Mazo D, Cohn J. Bartonella infection in immunocompromised hosts: immunology of vascular infection and vasoproliferation