От 1940 г. насам антибиотиците са спасили множество хора от фатални инфекции и значително са подобрили общественото здраве.

 

Немалка част от антибиотиците, обаче се използват и в селскостопанската индустрия при отглеждането на животни, за предотвратяване на заразни болести по животните и не само.


 

Поради широката употреба на антибиотици, напоследък се говори за тяхното наличие в хранителните продукти. Могат да бъдат намерени в мляко, яйца, месо, а също и зеленчуци, плодове и зърнени култури.

 

В животинските продукти те се откриват, тъй като някои производители спират антибиотичната употреба непосредствено преди обработката на продукта, т.е. времето за изчистване на организма е недостатъчно.

 

При растенията пък, антибиотиците се натрупват вследствие на поливането и обработването им с пречистени и химически обработени води.

 

Масовата употреба на антибиотици в клиничната практика заедно с наличието им в хранителните продукти значително увеличава риска от развитие на антибиотична резистентност у различни бактерии.

 

Когато биват продължително изложени на малки дози от даден антибиотик, бактериите развиват мутации в генома си, придаващи им толерантност към препарата. Тези, развили резистентността, оцеляват и се размножават, давайки начало на нов род, нетретируем с дадения антибиотик, а другите загиват.

 

В агрикултурата неправилната антибиотична употреба е и много по-честа и по-трудно проследяема.

 

Животните биват третирани с антибиотици, тъй като убивайки чревния микробиом, цялата енергия от погълнатата храна остава единствено за животното и то много бързо покачва своята маса.

 

В животновъдството те се използват и за предотвратяването на масови инфекции във фермите. Именно заради употребата на такива препарати в тази индустрия се очаква тяхната употреба да нарасне с 67% до 2030 г.

 

А според СЗО антибиотичната резистентност в много държави вече надвишава 50% за някой големи бактериални клонове, включително E. Coli. Нашата държава също е засегната.

 

Именно за различаването на различни антибиотици в хранителните продукти, група учени разработва устройство, регистриращо по няколко наведнъж – нещо, което досега беше трудно.

 

Засега с метода са изследвани продукти като брашно, яйца, мляко, зеле, банани и месо. Измежду тях са били регистрирани 10 антибиотика, един от които Roxithromycin.

 

Източници:

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/01/210127085245.htm

https://foodprint.org/issues/antibiotics-in-our-food-system/