Индустриалното замърсяване – от силно запрашения въздух до отровената вода – е причина за смъртта на повече хора от всички военни конфликти в рамките на една година. Броят им надхвърля дори този на жертвите на тютюнопушенето, природните бедствия, туберкулозата, СПИН-а и маларията взети заедно. И така е всяка година.

 

Според данните от проучване, публикувано в журнала The Lancet, един от всеки 6 смъртни случая се дължи на последствията от продължително излагане на токсичното влияние на замърсения въздух или вода.


 

Проучвания за негативното влияние на индустриалното замърсяване на околната среда се публикуват често, но отгласът от тях все още не достига подобаващи пропорции, достойни да провокират някакви позитивни последствия. Според изследователите на последствията от замърсяването е време това да се промени.

 

Промишленото замърсяване е глобален проблем, а все още има големи територии на планетата, където то изобщо не се мониторира. Освен това има химични съединения, отделяни свободно и в големи количества във въздуха, водата или почвата, чиито токсични влияния все още се подценяват или игнорират. Ако се вземе под внимание ролята и на тези фактори, общата представа за последствията от замърсяванеот ще стане още по-плашеща. Но, за съжаление, и по-реалистична.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Наскоро беше оповестено, че мръсният въздух е сред основните причини за преждевременна смъртност в Европа, но се оказва, че тя далеч не е най-замърсеният промишлено континент. В Китай и Индия средно един от 4 случая на преждевременна смърт се асоциира със замърсените въздух и вода.

 

В някои райони на тези страни нивото на фини прафови частици като най-сериозен замърсител на въздуха е близо 100 пъти над нормата и се задържа такова на практика постоянно. В тези райони екологичният фактор се нарежда до най-сериозните нелечими заболявания по отношение на влиянието си върху смъртността на населението.

 

Очевидно е, че повсеместното индустриално замърсяване е форма на война, която човечеството води самo със себе си, а най-голям е броят на косвените жертви.