1. Еко почистване на съдовете

С използването на съдомиялна машина се употребява 37% по-малко вода, отколкото миенето на чинии на ръка, изчисляват експерти. 
 
За постигането на добри резултати и намаляването на разходите за енергия е важно да не се презареди машината и да не се поставят в нея съдове, които не са подходящи. 
 
Много модели миялни машини вече имат и „икономична“ програма на работа, която е предназначена за пестене на енергия и вода. 
 
Друг, още по-пестелив вариант за миенето на съдовете, е напълването на едното корито на мивката със сапунена вода, а другото с чиста за изплакването преди краткото им обливане за завършек. Така се избягва използването на постоянно течаща вода, което също допринася за намаляване на разходите, както и за опазване на природните ресурси. 
 

2. Не задържайте хладилника отворен задълго

Хаби се излишна енергия, ако имате навика да задържате вратата на хладилника ненужно дълго време отворена.
 
Уверете се и че вратата на хладилника се затваря плътно. За да я тествате, поставете между уплътнението банкнота и затворете вратата, след това проверете колко лесно се изважда. Ако не изисква усилия, вратата вероятно изпуска студен въздух. 
 
Важно е да избирате и енергийно ефективни модели техника, които отговарят на нуждите ви, обясняват експерти. 
 
Имайте предвид, че един голям хладилник е по-енергийно ефективен, отколкото в домакинството да работят два по-малки. 
NEWS_MORE_BOX
 

3. Ограничавайте образуването на отпадъци и покупката на излишни опаковки


Отпадъците допринасят за значима загуба на ресурси както под формата на материали, така и на енергия. Предотвратяване образуването на отпадъци дори е включено като приоритет в стратегията на ЕС за опазване на околната среда. 
 
В тази връзка е важно да се избягват както свръхопакованите, така и недостатъчно опакованите продукти. 
 
Например, излишното опаковане с 10% означава, че се губи същият процент ресурс, нужен да се произведе опаковката. Също така, води до излишно събиране и изхвърляне на боклук от домакинствата. 
 
От друга страна, недостатъчното опаковане може да доведе до развалянето или повреждането на продуктите. Така пък се губят 100% от ресурсите, които се използват за производството и опаковането.