Един от страничните ефекти при приема на антибиотици е диарията. Мета-анализ на 63 клинични изпитания заключава, че приемът на пробиотици значително намалява изявата на диарията като страничен ефект от антибиотична терапия.

Осигуряването на пробиотици на организма при боледуване, налагащо това лечение, може да намали с 42% риска от неприятното разстройство, се споменава в статия на Journal of the American Medical Association от 9 май.

Антибиотиците причиняват диария в 30% от случаите на прием при пациентите, което саботира лечението им.

Пробиотиците играят важна роля за възстановяването на чревната микрофлора по време и след антибиотична терапия. Поддържането на баланса между полезните и условно-патогенните микроорганизми в тази среда осигурява здравословното по-ниско pH. По-ниската киселинност е благоприятна за развитието на непатогенните микроорганизми, като бифидо- и лактобактерии, които отделят специфични антимикробни субстанции и подобряват имунитета на организма.

Мета-анализът включва 82 радомизирани клинични изпитания, в 57 от които се използва прилагането само на лактобацилии или в комбинация с други пробиотици като бифидобактерии по венозен път при антибиотична терапия. При останалите е приемана мая като хранителна добавка.

63 от тези изпитания, включващи общо близо 12 000 пациенти, документират понижаване на риска от диария вследствие на пробиотиците, както при деца, така и при възрастни. Намирането на начин за определянето на индивидуалния риск при пациентите от диария при прием на антибиотици, имайки предвид, че такъв съществува само при една част от пациентите, би могло да превърне прилагането на пробиотици в стандарт при антибиотичното лечение на някои заболявания, във вид на задължителна подкрепяща терапия, коментират изследователите.