Пробиотиците масово се препоръчват през последните години. Причината за това е влошеният хранителен статус у населението и масовото навлизане на ГМО продуктите, които на практика са по-трудно смилаеми и не носят същия хранителен и животоподкрепящ потенциал. Учените ги определят като живи микробни хранителни добавки, които водят до подобряване в живота на човек и заздравяват вътрешния микробен баланс от полезни бактериални микроорганизми, имащо водещо значение при осъществяване на естествените имунни реакции на организма и предпазването при улавяне на банални вирусни инфекции или бактерии, инфектиращи организма при хранене.
 
Влиянието и въздействието на пробиотиците при съвременния човек продължава да бъде обект на изучаване и проучване, тъй като човешката екосистема е изградена от милиарди представители на микроорганизмовия свят. Все повече и по-голямо внимание се отделя точно на тази вътрешна бактериална екосистема в човек, която има водещо значение при определянето на състоянията здраве и болест при хората и останалите живи същества.
 
Според някои учени, проучванията и изследванията върху пробиотиците показват, че те оказват своето въздействие директно върху организма, посредством колонизация и растеж върху чревната лигавица, където произвеждат жизнено важни ензими и клетъчни биопродукти, осъществяващи качествено храносмилане и респективно - предпазване от инфекциозни заболявания, посредством конкуретно инхибиране на попадналите болестотворни патогени. Ефектът на външно приетите пробиотици, според учените, трае около 10-15 дни, след което абсолютно аналогично на естествено очистените бактерии от организма, пробиотичните микроорганизми напускат тялото посредством ежедневна евакуация на фекална маса през дебелото черво и ануса. 
 
Полезните ефекти на пробиотиците са отдавна дискутирана тема. Тяхното извличане става чрез неинвазивни процедури от колектирана човешка слюнка. Самата слюнка съдържа множество съставки, които са интересни за осъществяване на скрининг и диагностика. Според проведени изследвания и проучвания през изминалите 50-60 години, показателите в слюнката, показващи патологични промени в организма, са абсолютно идентични с тези, които се изследват по стандартните клинични методи с проба кръв. В този ред пробиотиците се въвеждат с цел корекция на бактериалната екосистема в устната кухина и съответно осъществяване на по-добър имунен отговор от страна на организма. Според специалисти по имунология и гастроентерология, приемът на пробиотици с високо съдържание на Lb. bulgaricus и S. thermophilus води директно до повишаване в нивата на произведен имуноглобулин А, имащо пряко значение за подобряване на локалната имунопротекция. 
 
Учените обсъждат множество полезни ефекти на пробиотиците, като някои от тях са доказани като 100% при редица клинични проучвания. Тепърва предстоят още много изследвания и доказване на други позитиви на пробиотици за укрепване на организма.
 
1. Пробиотиците имат страшно силно изразен антитуморен растеж на дебелото черво. Самите те проявяват антимутагенна активност. Променя се про-канцерогенната активност на колонизираните микроорганизми. По рефлекторен път се стимулират имунната система и отделянето на жлъчни соли в чревния лумен.
 
2. Друго полезно действие на пробиотиците е контрол на свръхрастежа в тънките черва. Лактобацилите пряко влияят върху активността на растежа на бактериите, като намаляват токсичните метаболити.
 
NEWS_MORE_BOX
 
3. Пробиотиците са особено ефективни за превенция и контрол на сърдечносъдови заболявания. По директен път се осъществява и контрол над кръвното налягане. Бактериалните клетки, внесени отвън, спомагат за асимилацията на холестерол от бактериалните клетки. Също така пробиотиците имат противоокислителен ефект, което променя хидролазната ензимна активност. Бактериалните пептидази от своя страна действат върху млечния протеин, а компонентите от клетъчната стена осъществяват аналогичен ефект на съвременните лекарствени средства за лечение на високо кръвно налягане - АСЕ инхибитори.
 
4. Пробиотиците имат силно изразен ефект при превенцията на урогенитални инфекции, защото бактериите могат да се прикрепят към лигавицата на уринарния и полов тракт. По такъв начин се инхибира производството на кислородна вода и се възстановява нормалната микробна флора. Способността на бактериите от пробиотиците да осъществяват конкуретно колонизиране и съответно инхибиране растежа и развитието на болестни бактерии има много добър ефект при превенцията на язвена болест при инфекция с хеликобактер пилори.
 
5. Пробиотиците също така много умело модулират имунната система. Те имат спомагателен ефект, осъществяват производството на антитела и стимулират системния имунен отговор. Също така драстично завишават нивата на Т-клетъчните лимфоцити, произвеждат цитокини и предпазват от транслокация на антигени в кръвния поток, което има изразен ефект при борбата с алергии.