Диетата с периодично гладуване позволява постигане на ремисия при диабет тип 2. Ремисия означава постигане на стойности на гликирания хемоглобин HbA1c по-ниски от 6,5%, поне в рамките на една година след прекратяване на терапията за контрол на кръвната захар. Това е показало проучване, публикувано в Endocrine Society’s Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

 

Хранителните режими, включващи периодично гладуване - фастинг, напоследък са често средство на избор за ефективна загуба на телесно тегло. Този начин на хранене включва ежедневни периоди от няколко часа, в които не се консумира храна, или прием само на едно хранене всеки ден в определен часови диапазон. Този подход изисква прилагане поне няколко пъти в седмицата. Проучванията са показали значителните ползи от периодичното гладуване за понижаване на риска от диабет и сърдечносъдови заболявания.


 

Диабет тип 2 невинаги е хронично заболяване, продължаващо цял живот след поставяне на диагнозата. Възможна е ремисия на състоянието при загуба на телесно тегло, промяна в начина на хранене и повишаване на физическата активност. Наблюденията са показали, че периодичното гладуване може да доведе до ремисия на заболяването при пациенти с диабет тип 2, което може да има голямо значение както в здравен, така и в социален план, за над 537 милиона пациенти в цял свят, засегнати от заболяването.

 

Учените са проследили влиянието на диета, включваща периодично гладуване, за период от 3 месеца, върху здравето на 36 пациенти с диабет. Резултатите са показали, че близо 90% от участниците, дори и тези, на които е била назначена терапия с инсулин или други средства за понижаване на кръвната захар, са намалили необходимостта си от лечение след периодично гладуване. При 5% от тези пациенти се е наблюдавала ремисия на диабета, което е било свързвано с преустановяване на лечението и поддържане на състоянието за поне една година.

 

Проучването е показало разлика в досегашните разбирания, че ремисията на диабета може да бъде постигната единствено при пациенти с кратка давност на заболяването - между 0 и 6 години. Установено е, че 5-6% от участниците, при които се е наблюдавала ремисия, са имали давност на диабета над 6 години. Основните проблеми, свързани с лечението на диабет, са свързани с финансови и социални фактори. Резултатите от проучването показват, че тези затруднения биха могли да бъдат намалени със 77% при спазване на периодично гладуване при пациенти с диабет.

 

Референции:

https://doi.org/10.1210/clinem/dgac661