Замяната на захарта с изкуствен подсладител изглежда невинаги е от полза за здравето. Консумацията на еритритол, безкалоричен подсладител, открит в някои смеси от стевия и продукти с ниско съдържание на захар, е свързан с по-висок риск от образуване на кръвни съсиреци, инфаркти и инсулти.

 

Разгледани са данни от американски и европейски пациенти, преминали избирателни сърдечни прегледи. Установено е, че тези с вече съществуващи рискови фактори за сърдечни заболявания, са два пъти по-предразположение да преживеят сърдечно събитие или инсулт, ако имат и високи нива на еритритол в кръвта си. 


 

Съществуващите рискови фактори могат да включват диабет, високо кръвно налягане и високи нива на холестерол, наред с други състояния.

 

„След излагане на хранителен еритритол може да настъпи продължителен период на потенциално повишен тромботичен риск“, заключават авторите на изследването. 

 

Това е повод за безпокойство, като се има предвид, че самите субекти, за които се предлагат изкуствени подсладители (пациенти с диабет, затлъстяване, анамнеза за сърдечносъдови заболявания и увредена бъбречна функция), обикновено са изложени на по-висок риск от бъдещи сърдечни събития.

 

В рамките на проучване е оценен ефектът на подсладителя върху съсирването на кръвта с бележката, че хората, които консумират еритритол често, все още “носят” съединението в кръвта си.

 

Докато първата част от проучването включва повече от 4000 души, частта за кръвосъсирването използва данни от много по-малка група - осем души. Това си струва да се отбележи, тъй като по-малък размер на извадката може да направи резултатите по-малко изчерпателни и потенциално неприложими към по-широка популация.

 

Когато участниците са консумирали изкуствено подсладена напитка с количество еритритол, което се намира в много преработени храни, се наблюдават значително повишени нива в кръвта в продължение на дни.

 

Важно е да се проведат допълнителни проучвания за безопасност, за да се изследват дългосрочните ефекти на изкуствените подсладители като цяло и по-специално на еритритола върху рисковете от инфаркт и инсулт, особено при хора с по-висок риск от сърдечносъдови заболявания.

 

По принцип еритритол е "общопризнат като безопасен" според Администрацията по храните и лекарствата на САЩ (FDA). Този етикет показва, че FDA е използвала съществуващи данни, за да определи, че изкуственият подсладител е бил освободен от по-строги изисквания за тестване преди да излезе на пазара.

 

Референции:

Marco Witkowski & etc. The artificial sweetener erythritol and cardiovascular event risk. Nature Medicine - https://www.nature.com/articles/s41591-023-02223-9