Перфузионна сцинтиграфия на миокарда

Перфузионна сцинтиграфия на миокарда

Какво представлява изследването?

Радиозиотопно изследване, при което се изследва перфузията (кръвоснабдяването) на миокарда.

Кога се провежда?

Съмнения за нарушения в миокардната перфузия.

Как се провежда?

Венозно се инжектира радиоизотоп Tl – 201. Той се натрупва активно в здравия миокард и по-оскъдно в зони на смутено кръвоснабдяване. Възможно е да се проведе и след физическо обременяване или след медикаментозно въздействие.
Статии, свързани

Още от Новини и събития
Първа стъпка към дългосрочна политика за психично здраве

Кабинетът на проф. Ангелов подготвя Национална стратегия

Остър гастроентерит и ентероколит в детска възраст
Кога да очакваме ефект след физиотерапия?

Често още по време на лечението

Лентиго симплекс - тъмно петно на кожата

Какви са разликите между лентиго симплекс и меланом?