Работна ЕКГ проба

Работна ЕКГ проба

Какво представлява изследването?

Метод, при който чрез натоварване се оценява миокардното кръвоснабдяване.

Кога се провежда?

За изясняване диагноза, определяне тежестта или проследяване на ефекта от лечение на исхемична болест на сърцето.

Как се провежда?

При изследването чрез постепенно увеличаващо се физическо обременяване на велоергометър или тредмил(пътечка) се оценява качеството на миокардното кръвоснабдяване в съответствие с повишените нужди от кислород. По време на натоварването се наблюдават ЕКГ, сърдечна честота, артериално налягане. Отчита се степента на физическото обременяване, което води до евентуални промени в тези показатели.

Какви са рисковете, усложненията, недостатъците?

Резултати от изследването могат да бъдат както фалшиво положителни, така и фалшиво отрицателни. Диагнозата е комплексна, при неинформативен резултат се преминава към друг вид изследване.

Специална подготовка?

Според състоянието на конкретния пациент се изпълняват препоръките на лекаря, който ще проведе изследването.
Статии, свързани

Още от Новини и събития
Първа стъпка към дългосрочна политика за психично здраве

Кабинетът на проф. Ангелов подготвя Национална стратегия

Остър гастроентерит и ентероколит в детска възраст
Кога да очакваме ефект след физиотерапия?

Често още по време на лечението

Лентиго симплекс - тъмно петно на кожата

Какви са разликите между лентиго симплекс и меланом?