Работна ЕКГ проба

Работна ЕКГ проба

Какво представлява изследването?

Метод, при който чрез натоварване се оценява миокардното кръвоснабдяване.

Кога се провежда?

За изясняване диагноза, определяне тежестта или проследяване на ефекта от лечение на исхемична болест на сърцето.

Как се провежда?

При изследването чрез постепенно увеличаващо се физическо обременяване на велоергометър или тредмил(пътечка) се оценява качеството на миокардното кръвоснабдяване в съответствие с повишените нужди от кислород. По време на натоварването се наблюдават ЕКГ, сърдечна честота, артериално налягане. Отчита се степента на физическото обременяване, което води до евентуални промени в тези показатели.

Какви са рисковете, усложненията, недостатъците?

Резултати от изследването могат да бъдат както фалшиво положителни, така и фалшиво отрицателни. Диагнозата е комплексна, при неинформативен резултат се преминава към друг вид изследване.

Специална подготовка?

Според състоянието на конкретния пациент се изпълняват препоръките на лекаря, който ще проведе изследването.
Статии, свързани

Още от Актуално
Стрес тест в кардиологията

Или електрокардиограма при усилие

Симетрията на информацията е ключова в здравеопазването

Коментар на здравния икономист Аркади Шарков

Отрицателна е пробата за новия коронавирус на украинския гражданин

Той беше настанен в старозагорската болница

Кръвни тестове: Определяне броя на кръвните клетки или пълна кръвна картина

Пълна кръвна картина, най-често изплозвания кръвен тест

Тестът е част от комплексната диагностика за заболяване на простатата

Провеждане на един тест няма меродавна стойност