Аблация при сърдечна аритмия

Аблация при сърдечна аритмия

Какво представлява изследването?

Представлява метод за премахване на участъци от миокарда с абнормна проводна характеристика, причиняваща аритмия. Радиофреквентната аблация е инвазивен метод за лечение на сърдечните аритмии, при който се пропуска високочестотен ток в сърцето чрез катетър, въведен под рентгенов контрол през венозен или артериален съд след локална анестезия. Пропуснатата електрическа енергия води до нагряване на върха на катетъра, чрез което се постига аблация, т.е. отстраняване на клетки, които са причина за ритъмното нарушение на сърдечната
дейност.

Кога се провежда?

При синдром на Wolf-Parkinson- White, както и други синдроми с патологично провеждане, се изолира или прекъсва аберантната връзка. При предсърдно мъждене и предсърдно трептене и липса на ефект от медикаментозна намеса се прилага аблация на нормалната атрио-вентрикуларна връзка с поставяне на пейсмейкър за контрол над камерната честота. Други показания са тахикардии от самия AV-възел или от камерен произход.
Радиофреквентната катетърна аблация в България е рутинен метод за лечение на следните видове тахиаритмии – AV-нодална риентри, AV-риентри по допълнителна проводна връзка, предсърдно трептене, идиопатична камерна и ектопична предсърдна тахикардия.

Как се провежда?

През периферен венозен или артериален съд се вкарва катетър до сърцето.
При достигане прицелния участък се прилага радиочестотна енергия. Получават се хомогенни лезии с размер около 5мм в диаметър и 3-5 мм в дълбочина, които не се отразяват на сърдечната функция.
При хирургичната аблация патологичните проводни пътища могат да се прекъснат директно чрез разрез.

Какви са рисковете, усложненията, недостатъците?

Усложненията при катетър-аблацията включват индуциране на ритъмни и проводни нарушения, перфорация на сърдечната стена, спазъм на коронарен съд, инфекция, хипотония, преходна исхемична атака или инсулт, пневмоторакс. Понякога се налага поставяне на пейсмейкър. Най-тежките усложнения са тампонада (<1%) и тромбемболични инциденти (1-2%). Рецидив се наблюдава в около 4% от случаите.

Специална подготовка?

Преди интервенцията се спират медикаментите, създаващи опасност от кръвоизливи. Предварително се постига добър метаболитен контрол(например липиди, кръвна захар) както и адекватен контрол над придружаващи заболявания.
Статии, свързани

Още от Акценти
Здравеопазването като право и здравеопазването като услуга

Всеки се нуждае от ефективно здравеопазване

Епилептични пристъпи с фокално начало и запазено съзнание

Прости парциални пристъпи е по-старото им название

Затруднения и усложнения по време на вагинално раждане

Раждане. Контракции. Дистокия. Некоординирана маточна дейност.

Езофагит - хроничното възпаление на хранопровода може да засегне и сърдечносъдовата система
Електронното здравеопазване пак се отлага

Поредна жалба спря търга за информационната здравна система