Биологична терапия

Биологична терапия

Какво представлява изследването?

Лечение, целящо стимулирането на собствената имунна система в терапията на дадено заболяване.

Кога се провежда?

Намира приложение при:

- злокачествени заболявания
- Възпалителни заболявания като болест на Крон, ревматоиден артрит и др.

Как се провежда?

Използва естествени модулатори на биологичния отговор, които са налице в минимални количества в организма. Такива са моноклонални антитела, интерферон, интерлевкин 2, колония-стимулиращи фактори и др. Блокирането на някои модулатори като Тумор некротизиращ фактор алфа (TNF alfa) е друг подход.

Какви са рисковете, усложненията, недостатъците?

Треска, фебрилитет, мускулни болки, липса на апетит, гадене, повръщане, диария, обриви. За нежелани ефекти в дългосрочен план още не е събрана достатъчно информация.
Статии, свързани

Още от Взаимоотношения
Пандемия COVID-19: Мисия деца вкъщи

Какво да правим с децата у дома

Честото преяждане при изолация вкъщи

Емоционалният глад и съвети как да го преодолеем

Ефективността на БЦЖ ваксината срещу COVID-19 остава само хипотеза

На този етап вяма достатъчно медицински доказателства