Алогенна костномозъчна транплантация

Алогенна костномозъчна транплантация

Какво представлява изследването?

Костномозъчна трансплантация, при която се присаждат стволови клетки, изолирани от предварително избран донор.

Кога се провежда?

Този вид трансплантации се прилагат при лечение на левкеми, лимфоми, невробластоми, множествен миелом, сарком на Юинг, хориокарцином, анемични, миелодиспластични и миелопролиферативни синдорми.

Как се провежда?

Намирането на подходящ донор е изключително важно, защото организмът ще отхвърли стволовите клетки ако те се различават много от неговите собствени, или пък стволовите клетки могат да реагират спрямо собствените на организма – състояние, което се нарича „реакция на присадката срещу приемателя” (graft versus host disease (GVHD)); Провеждат се няколко кръвни теста, за да се установи дали донорските стволови клетки са подходящи. Едно от предимствата на алогенната трансплантация е, че имунните клетки на донора, които се внасят при трансплантацията, могат да се борят с останалите ракови клетки.

Какви са рисковете, усложненията, недостатъците?

Съществува опасност от анемия, инфекции, включително сепсис, кръвоизливи; венооклузивна болест. Усложнения от химиотерапията и лъчетерапията са органна недостатъчност, инфертилитет и поражения на лигавиците и др. Реакция на присадката срещу приемателя се наблюдава при алогенна костно мозъчна транпслантация - graft versus host disease (GVHD).

Специална подготовка?

Костномозъчната или стволовоклетъчната трансплантация протичат в четири стъпки:
1. Добиване на стволови клетки чрез афереза или на костен мозък чрез аспирация от тазова кост.
2. Чрез специален апарат стволовите клетки се пречистват от раковите (така наречения “purging”), филтрират се нежеланите елементи и готовият за трансплантиране материал се замразява.
3. Прилагат се високи дози химиотерапия с или без лъчетерапия, за да се унищожат раковите клетки. Провежданото лечение е толкова силно, че унищожава и нормалните клетки и костен мозък. Вида на провежданото лечение зависи от типа и стадия на лимфома, състоянието на пациента, както и от опита на екипа.
4. След като бъдат влети обратно в организма, стволовите клетки чрез кръвообращението достигат до костния мозък, заселват в него, започват да се делят и дават началото на нови здрави клетки. С времето костният мозък произвежда достатъчно клетки за да се възстанови нормалното кръвотворене. В периода, в който новите клетки се размножават, пациентът е най-податлив на инфекции.
Статии, свързани

Още от Взаимоотношения
Пандемия COVID-19: Мисия деца вкъщи

Какво да правим с децата у дома

Честото преяждане при изолация вкъщи

Емоционалният глад и съвети как да го преодолеем

Ефективността на БЦЖ ваксината срещу COVID-19 остава само хипотеза

На този етап вяма достатъчно медицински доказателства