Трансплантация на хемопоетични стволови клетки

Трансплантация на хемопоетични стволови клетки

Какво представлява изследването?

Стволовите клетки, като родоначални за всички клетки на кръвта, притежават уникална възможност за възпроизвеждане и възстановяване след „свръх-дозово” лечение, насочено към унищожаване на туморен или друг болестно изменен клетъчен клон.

Кога се провежда?

Най-често причина за трансплантация на хемопоетични стволови клетки са различните видове рак на кръвта, като остра лимфобластна левкимия, остра миелобластна левкимия, хронична миелогенна левкимия, болест на Ходжкин, мултиплен миелом и неходжкинов лимфом.

Как се провежда?

Съществуват два вида на трансплантация:

- автоложна трансплантация – източник на стволовите клетки е самият пациент. След съответна подготовка, клетките се отделят чрез катетър от венозна периферна кръв на пациента.
- алогенна (донорска) трансплантация - източник на стволовите клетки дарител (донор). Преди трансплантацията пациентът преминава курс на лъчетерапия за да се унищожат раковите клетки.

Какви са рисковете, усложненията, недостатъците?

При трансплантацията най-големия риск е вероятността от отхвърляне на трансплантанта (на стволовите клетки). Има риск от настъпване на инфекция.


Специална подготовка?

В зависимост от конкретното състояние на пациента.
Статии, свързани

Още от Новини и събития