Първа помощ по време на епилептичен припадък

Първа помощ по време на епилептичен припадък

Какво представлява изследването?

Епилептичният припадък е една от проявите на поражение на централната нервна система при наличие на епилепсия и се съпровожда от внезапна загуба на съзнание, гърчове и поява на пяна на устата, нерядко с примес на кръв в резултат на прехапване на езика.

Кога се провежда?

Големи епилептични припадъци.

Как се провежда?

Първата долекарска помощ се състои в поставяне на болния в удобно легнало положение. Пациентът се обезопасява - осигурява се безопасна среда. Под главата му се поставя мека възглавница. Дрехите му се разхлабват, за да се премахнат евентуални препятствия за дишането.

Не се поставя НИЩО в устата по време на пристъпа, не се правят опити "да се извади езика", не се поставят предмети "срещу прехапване". Не се дава НИЩО за пиене или ядене. Не се правят опити да се задържи насилствено пациента. Не се мести пациента, освен ако не е изложен на някаква външна опасност. Такива опити могат да доведат до допълнително травмиране и усложнения.

Пациентът се наблюдава до отминаване на гърча или до пристигането на квалифицирана помощ. След прекратяване на гърчовете болният се транспортира в лечебно заведение ако се прецени за необходимо.

Какви са рисковете, усложненията, недостатъците?

Ако гърчът не премине спонтанно се осигурява безопасността на пациента и се чака пристигането на квалифициран екип.

Специална подготовка?

Други

Статии, свързани

Още от Новини и събития
15 години от първата чернодробна трансплантация у нас

Екипът на болница „Лозенец“ отбеляза годишнината

Обликът на спешната медицина у нас се променя

Проф. Д-р Николай Габровски след Конгреса по спешна медицина