Първа помощ по време на епилептичен припадък

Първа помощ по време на епилептичен припадък

Какво представлява изследването?

Епилептичният припадък е една от проявите на поражение на централната нервна система при наличие на епилепсия и се съпровожда от внезапна загуба на съзнание, гърчове и поява на пяна на устата, нерядко с примес на кръв в резултат на прехапване на езика.

Кога се провежда?

Големи епилептични припадъци.

Как се провежда?

Първата долекарска помощ се състои в поставяне на болния в удобно легнало положение. Пациентът се обезопасява - осигурява се безопасна среда. Под главата му се поставя мека възглавница. Дрехите му се разхлабват, за да се премахнат евентуални препятствия за дишането.

Не се поставя НИЩО в устата по време на пристъпа, не се правят опити "да се извади езика", не се поставят предмети "срещу прехапване". Не се дава НИЩО за пиене или ядене. Не се правят опити да се задържи насилствено пациента. Не се мести пациента, освен ако не е изложен на някаква външна опасност. Такива опити могат да доведат до допълнително травмиране и усложнения.

Пациентът се наблюдава до отминаване на гърча или до пристигането на квалифицирана помощ. След прекратяване на гърчовете болният се транспортира в лечебно заведение ако се прецени за необходимо.

Какви са рисковете, усложненията, недостатъците?

Ако гърчът не премине спонтанно се осигурява безопасността на пациента и се чака пристигането на квалифициран екип.

Специална подготовка?

Други

Материалът има информативен характер и не може да замести консултацията с лекар. Преди да предприемете лечение, задължително се консултирайте с лекар.

Статии, свързани

Още от Актуално
Може ли стрептококовата инфекция в гърлото да протече без висока температура?

Какви са симптомите на стрептококова инфекция в гърлото?

38 нови терапии кандидатстват за реимбурсиране от 2023 г.

Чака се по 2 години за включване в Позитивния лекарствен списък

Защо е опасно високото кръвно налягане по време на бременност?

Усложненията могат да засегнат както майката, така и плода.