Радиотерапия на карцином на млечната жлеза

Радиотерапия на карцином на млечната жлеза

Какво представлява изследването?

Представлява лечението на карцином на млечната жлеза с йонизиращо лъчение. Целта на терапията е разрушаването на раковите клетки.

Кога се провежда?

Това е метод за локално лечение, така че е показан за пациенти с неразпространени форми на рак. Обикновено се прави след лимфектомия (отстраняването на лимфните възли) и понякога след мастектомия (отстраняването на млечнат ажлеза) за да се намали рискът от разпространението.

Как се провежда?

Радиотерапия започва няколко седмици след операцията. Радиотерапия се провежда в предназначена за целта стая, където пациентът сяда в положение предложено от лекаря. Лекарят настройва апарата и напуска стаята. Самият апарат не докосва тялото и по време на процедурата пациент не усеща нищо.

Какви са рисковете, усложненията, недостатъците?

Рисковете са пряко свързани с приложената дозата и от мястото на прилагане. Най-честите странични ефекти са умора, намален апетит, зачервяване на кожата. Наблюдава намаление в броя на белите кръвни клетки.
Статии, свързани

Още от Новини и събития
Организацията за верификация на лекарствата с дарение за специалистите от първа линия

Сумата е преведена на Министерството на здравеопазването

Случаите на коронавирусна инфекция у нас са 611
Диабетна нефропатия – една от честите причина за диализа при диабетици

Едно от трите диабетни микросъдови усложнения.