Радиотерапия на карцином на млечната жлеза

Радиотерапия на карцином на млечната жлеза

Какво представлява изследването?

Представлява лечението на карцином на млечната жлеза с йонизиращо лъчение. Целта на терапията е разрушаването на раковите клетки.

Кога се провежда?

Това е метод за локално лечение, така че е показан за пациенти с неразпространени форми на рак. Обикновено се прави след лимфектомия (отстраняването на лимфните възли) и понякога след мастектомия (отстраняването на млечнат ажлеза) за да се намали рискът от разпространението.

Как се провежда?

Радиотерапия започва няколко седмици след операцията. Радиотерапия се провежда в предназначена за целта стая, където пациентът сяда в положение предложено от лекаря. Лекарят настройва апарата и напуска стаята. Самият апарат не докосва тялото и по време на процедурата пациент не усеща нищо.

Какви са рисковете, усложненията, недостатъците?

Рисковете са пряко свързани с приложената дозата и от мястото на прилагане. Най-честите странични ефекти са умора, намален апетит, зачервяване на кожата. Наблюдава намаление в броя на белите кръвни клетки.

Материалът има информативен характер и не може да замести консултацията с лекар. Преди да предприемете лечение, задължително се консултирайте с лекар.

Статии, свързани

Още от Актуално
Молекули на бъдещето - революционно лечение за ендометриоза и профилактика на тромбоза

Инвалидизиращите състояния трябва да бъдат предотвратени

Образованието, здравеопазването и спортът са приоритет на здравното министерство

Здравното министерство няма да агитира за определена ваксина

Български робот помага на хора с гръбначни наранявания да се изправят

Проектът OmniBot участва в най-голямото независимо състезание за

Хранителните добавки няма да влизат в обсега на електронната рецепта

Софтуерът за електронни рецепти ще може да работи в офлайн режим