Радиотерапия на карцином на млечната жлеза

Радиотерапия на карцином на млечната жлеза

Какво представлява изследването?

Представлява лечението на карцином на млечната жлеза с йонизиращо лъчение. Целта на терапията е разрушаването на раковите клетки.

Кога се провежда?

Това е метод за локално лечение, така че е показан за пациенти с неразпространени форми на рак. Обикновено се прави след лимфектомия (отстраняването на лимфните възли) и понякога след мастектомия (отстраняването на млечнат ажлеза) за да се намали рискът от разпространението.

Как се провежда?

Радиотерапия започва няколко седмици след операцията. Радиотерапия се провежда в предназначена за целта стая, където пациентът сяда в положение предложено от лекаря. Лекарят настройва апарата и напуска стаята. Самият апарат не докосва тялото и по време на процедурата пациент не усеща нищо.

Какви са рисковете, усложненията, недостатъците?

Рисковете са пряко свързани с приложената дозата и от мястото на прилагане. Най-честите странични ефекти са умора, намален апетит, зачервяване на кожата. Наблюдава намаление в броя на белите кръвни клетки.

Материалът има информативен характер и не може да замести консултацията с лекар. Преди да предприемете лечение, задължително се консултирайте с лекар.

Статии, свързани

Още от Новини и събития
Ползи и недостатъци на антинеопластичното лечение при рак

По какво се различават видовете антинеопластични лечения?

Защо възниква фиброзата?

Кои отключващи фактори водят до фиброза?

Какво са антинеопластиците и как лекуват рак?

Кои лекарства са антинеопластици?

Кои са най-честите причини за кашлица при децата?

Кашлица при децата: на какво се дължи?