Трансплантация на сърцето

Трансплантация на сърцето

Какво представлява изследването?

Комплексна операция на присаждане на донорско сърце.

Кога се провежда?

Основно показание за присаждане на сърце се явява терминална сърдечна недостатъчност.

Как се провежда?

Трансплантация на сърцето се състои от три операции:

- експлантация на донорско сърце от дарител с доказана мозъчна смърт
- хирургично отстраняване на сърцето на реципиента
- имплантиране на дарителското сърце в тялото на реципиента

Какви са рисковете, усложненията, недостатъците?

Основен риск след трансплантацията е реакция на имунната система на приемателя срещу донорското сърце (отхвърляне на трансплантанта). Поради тази причина тези пациенти е необходимо да приемат лекарства, които потискат действието на имунната система.

Специална подготовка?

Необходима е специална предоперативна подготовка на пациента в зависимост от тежестта на състоянието му. Изисква се специфичен мониторинг и контрол на виталните показатели.
Статии, свързани

Още от Новини и събития