Тънкоиглена аспирационна биопсия на щитовидната жлеза.

Тънкоиглена аспирационна биопсия на щитовидната жлеза.

Какво представлява изследването?

Изследване в хода на диагностиката на образувания в щитовидната жлеза, подпомагащо отдинференцирането на доброкачествен от злокачествен възел.

Кога се провежда?

Това изследване се прави:

- при наличие на възли в щитовидната жлеза
- за пунктиране на киста

Как се провежда?

При тази процедура лекарят вкарва тънка игла във възела и взема материал за изследване. При наличие на повече от един възел, материал се взема от всеки един поотделно. Понякога лекарят може да използва ехограф за насочване на иглата към възела. Материалите се изпращат до патоанатомична лаборатория, за да бъдат анализирани под микроскоп.

Какви са рисковете, усложненията, недостатъците?

Може да се усеща известно време след процедурата лека болка в мястото на убождането. Рискът от кървене и инфектиране е минимален.
Статии, свързани

Още от Акценти
8 начина за избягване на конфликтите при децата

Когато понякога вкъщи се живее трудно

Уроинфекции - закъснялото им лечение носи сериозни последствия

Могат да бъдат най-общо на долни или горни пикочни пътища

Националната аптечна карта ще коригира струпването на аптеки в големите градове

Здравната комисия с решение за създаването на аптечна карта

Кои храни са подходящи при екзема?

Кои храни трябва да се избягват при екзема?