Колостомия

Колостомия

Какво представлява изследването?

Хирургична процедура, при която част от дебелото черво се извежда на предната коремна стена, временно или окончателно.

Кога се провежда?

Операцията се прави след резекция на дебелото черво по повод рак, дивертикули, инфекциозно заболяване, остра чревна непроходимост и др.

Как се провежда?

Колоностомията може да бъде направена планово или решението да бъде взето в хода на оперативната намеса. В стомата може да участва всяка една част от дебелото черво. Проксималната част се зашива към коремната стена, а дисталната се зашива сляпо. Когато е ангажирано низходящото и сигмовидното дебело черво, болният може да изпразва червото с иригация. В такъв случай не се налага носенето на торбичка, а само на специална покривка. Иригацията се осъществява с помощта на катетър, през който с въвеждане на течност се осигурява извеждането на фецеса. Това се прави най-често веднъж дневно. Когато е невъзможно поставянето на таква стома, то фецеса се събира в специални торбички. Те са добре прикрепени и осигуряват адекватна хигиена и нормално до колкото е възможно ежедневие за пациента. Тези торбички трябва да се сменят няколко пъти на ден. Колкото по-далече от ануса е стомата, толкова по-често се сменят. Съвременните торбички предпазват от неприятни миризми, зацапване, защитават кожата, могат спокойно да се носят под дрехите.

Какви са рисковете, усложненията, недостатъците?

Най-често срещаните усложнения са мацерация на кожата около стомата, херния на предната коремна стена в областта на стомата. Необходимо е пациента да има изключително стриктно поведени по отношение изпразването на червото, поддържане хигиената на стомата и кожата около нея.

Специална подготовка?

Предоперативна подготовка в зависимост от състоянието на пациента, обема на интервенцията и придружаващите заболявания.

Материалът има информативен характер и не може да замести консултацията с лекар. Преди да предприемете лечение, задължително се консултирайте с лекар.

Статии, свързани

Още от Актуално
Перкутанна балонна валвулопластика при лечение на митрална стеноза

Митралната стеноза може да бъде ревматична или дегенеративна

Светила в ставното ендопротезиране обучават български ортопеди на 30 и 31 март

Демонстрации ще имат трима от най-големите имена в областта

Образувания в устната кухина с бял цвят - видове и прояви

Разграничаване на различните състояния понякога е трудно.