Виртуална колоноскопия

Виртуална колоноскопия

Какво представлява изследването?

Образен метод, който на базата на сканиране с компютърна томография води до създаването на виртуален образ на дебелото черво, подобен на този, получаван при колоноскопия.

Кога се провежда?

Колоноскопия се прави при съмнения за колоректален карцином или за диференциална диагноза при:

- наличие на кръв в изпражненията
- коремна болка
- диария
- редуване на запек с диария
- патологична находка при иригография или друго образно изследване
- предходна полипектомия
- скрининг за формации на дебелото черво

Как се провежда?

През аналното отверстие се въвежда въздух в дебелото черво. Следват серийни снимки с КТ, въз основа на които се изгражда виртуалния образ. Виртуалната колоноскопия позволява визуализирането на полипи, скрити между лигавичните гънки, останали невидими при конвенционална колоноскопия.

Чрез последователно скениране на пациента в положение по гръб и по корем и чрез задължителното използване на спирално контрастно скениране, се получава информация за болестния процес и степента на ангажиране на стената. Освен това се установяват и промени в други близки и отдалечени органи, например промени в черния дроб и ретроперитонеалните лимфни вериги.

Виртуалната колоноскопия не диагностицира малки полипи, злокачествени образувания и преканцерози, които не са на краче и с нея не може да се осъществи полипектомия. Поради тази причина, тя не е изместила класическата колоноскопия от хирургичната практика.

Какви са рисковете, усложненията, недостатъците?

Радиационното натоварване е минимално и считано за безопасно.

Специална подготовка?

За провеждане на информативно изследване е изключително важно дебелото черво да бъде предварително почистено. При недостатъчно почистване съществува опасност от неправилно тълкуване на хранителни остатъци като патологични промени.
Статии, свързани

Още от Акценти
Д-р Юлияна Йоргова: Ваксините предпазват от сериозни заболявания
Особености на дефицита на витамин А при деца

Ролята на витамин А за детския организъм

Определиха болниците в страната за лечение на COVID-19

Със заповед на министъра на здравеопазването

Стъпка напред към масовия скрининг за COVID-19 у нас

Щабът е предложил план за действие

Пета градска болница остава под COVID-19 карантина

УМБАЛ „Св. Анна“ е временно затворена