Лумбална пункция

Лумбална пункция

Какво представлява изследването?

Лумбалната пункция представлява въвеждане на игла до разположеното в гръбначния канал протранство изпълнено с ликвор. Наименованието лумбална идва от факта, че манипулацията се извършва на лумбално (поясно) ниво.

Кога се провежда?

Лумбалната пункция се провежда с диагностична или лечебна цел - при съмнение за възпалително заболяване на нервната система (менингит, енцефалит), кръвоизлив, мултиплена склероза, наличие на повишено ликворно налягане каквото се отчита при хидроцефалия и др.

В определени случаи, при лумбалната пункция в ликворното пространство могат да бъдат въведени:
- медикаменти с лечебна цел (антибиотици)
- анестетици
- контрастно вещество, при провеждане на миелография
- лумбалната пункция може да се приложи за намаляване на ликворното налягане

Как се провежда?

Манипулацията се извършва в седнало или легнало странично положение, при което краката са свити към корема, а главата към гърдите. След локално обезболяване и почистване иглата се въвежда обичайно между 3-ти и 4-ти лумбални (поясни) прешлени. При коректно позициониране на върха и от нея започва да изтича ликвор. Отделеният ликвор се оценява по цвят, прозрачност и налягане и се изпраща за изследване в ликворологична лаборатория.

Възможно е да се изпита болка при преминаването на иглата през тъканите. Общата продължителност на процедурата е 10-15 минути. Необходимо е да се спазва постелен режим около час след това. В редки случай се наблюдават оплаквания от главоболие, които обичайно са с преходен характер.

Какви са рисковете, усложненията, недостатъците?

Усложненията са редки и включват кървене, инфекция, мозъчно вклиняване.

Специална подготовка?

Лумбалната пункция е манипулация, която се провежда в болнични условия.
Статии, свързани

Още от Актуално
Рискови фактори за стенокардия - повечето могат да се контролират

Исхемичната болест на сърцето е една от съвременните "епидемии"

Доц. Маргарита Бакрачева: Абитуриентите влизат в живота плахо, на подскоци

Причината е скрита в прекаленото много избори, които имат днес

Близо 1 млн. лв. получи новия АГ-комплекс в Стара Загора

През 2018 г. в отделението са родени 1200 бебета

Нужна е смислена политика, а не отсрочка за личните лекари

16% от личните лекари нямат специалност „Обща медицина“