Множествени субпиални транссекции

Множествени субпиални транссекции

Какво представлява изследването?

Множествените субпиални транссекции са алтернативен метод за хирургично лечение на епилепсията, когато фокуса се разполага непосредствено до функционално важни зони в мозъка. Основава се на факта, че нормалните мозъчни импулси са организирани във вертикален порядък, а епилептичните пристъпи се разпространяват в хоризонтален порядък. Процедурата може да се осъществи самостоятелно или в комбинация с други техники.

Кога се провежда?

Смята се, че 20-30% от болните с епилепсия проявяват медикаментозна резистентност. Медикаментозното лечение не осъществява задоволителен контрол върху честотата и тежестта на пристъпите. Хирургично лечение се предлага на болни с медикаментозно резистентна епилепсия и установен фокус.

Как се провежда?

Множествените субпиални транссекции се осъществяват под обща анестезия. Интервенцията започва с прерязване на меките тъкани на главата в съотвествие с местоположението на фокуса и процедура наречена краниотомия (техника за отваряне на костите на черепа). След достигане на твърдата мозъчна обвивка (дура матер) тя се прерязва, локализира се фокуса в подлежащата мозъчна тъкан и се правят серия от разрези (транссекции) в повърхностно разположеното сиво мозъчно вещество. Транссекциите се извършват върху цялата, идентифицирана като фокус зона. Интервенцията завършва с шев на дура матер, фиксиране на оформеното при краниотомията костно ламбо и шев на меките тъкани.

Какви са рисковете, усложненията, недостатъците?

Възможните усложнения включват най-вече увреда на здрава мозъчна тъкан и общохирургичните рискове - инфекция, кървене, алергична реакция към използваните медикаменти и др.

Специална подготовка?

Множествените субпиални транссекции са вид оперативно лечение, което изисква провеждане в болнични условия от специалист неврохирург. Прилага се обща анестезия. От 6 до 8 часа преди операцията пациентът не трябва да приема храна и течности. Пациентът трябва предварително да уведоми лекуващия лекар за всички лекарства, които приема, за наличие на алергия и други заболявания. Препоръчва се продължаване на антиконвулсивното медикаментозно лечение за известен период от време. Окончателното му редуциране и спиране трябва да стане едва след установяване на сигурен контрол върху пристъпите.

Материалът има информативен характер и не може да замести консултацията с лекар. Преди да предприемете лечение, задължително се консултирайте с лекар.

Статии, свързани

Още от Актуално
Може ли стрептококовата инфекция в гърлото да протече без висока температура?

Какви са симптомите на стрептококова инфекция в гърлото?

38 нови терапии кандидатстват за реимбурсиране от 2023 г.

Чака се по 2 години за включване в Позитивния лекарствен списък

Защо е опасно високото кръвно налягане по време на бременност?

Усложненията могат да засегнат както майката, така и плода.