Пролактин

Пролактин

Какво представлява изследването?

Концентрация на хормона прогестерон в кръвта.

Защо се прави изследването? (при какви заболявания...

Изследването дава сведения при наличие на нарушения в регулаторната функция на хиповизата, при пролактином (тумор на хипофизата), галакторея и др.

Прицелни стойности

Мъже: 57-357 mU/LЖенине бременни 83-620 : mU/Lбременни I триместър 190-4050 : mU/Lбременни II триместър 950-5640 : mU/Lбременни III триместър 1100-7400

Как се провежда изследването?

За целта на изследването се използва венозна кръв взета чрез венепункция.

Крие ли рискове?

Рисковете са свързани с венепункцията – спукване на вена и образуване на подкожен хематом, който с времето се резорбира.

Как да се подготвя?

За провеждане на изследването е необходимо указание от лекаря в кой ден от цикъла да бъде проведено изследването.

Други

Посочените референтни стойности са ориентировъчни, при различните лаборатории обикновено има известни разлики и откронения от посочените. Да се вземат предвид референтните стойности на конкретната лаборатория.
Статии, свързани

Още от Актуално