Остеокалцин

Остеокалцин

Какво представлява изследването?

Маркер

Защо се прави изследването? (при какви заболявания...

Този маркер намира приложение при диагностиката на заболявания свързани с нарушена обмяна на калций – остеопороца, плазмоцитом, костни метастази, за оценка на костната синтеза по време на растежа.

Прицелни стойности

Възрастни: 3 - 14 µg/L Деца (2 - 17 години): 2.8 - 41 µg/L

Как се провежда изследването?

За целта на изследването се използва венозна кръв взета чрез венепункция.

Крие ли рискове?

Рисковете са свързани с венепункцията – спукване на вена и образуване на подкожен хематом, който с времето се резорбира.

Как да се подготвя?

За провеждане на изследването не е необходима някаква специална подготовка

Други

Пробата трябва да се вземе сутрин на гладно. Посочените референтни стойности са ориентировъчни, при различните лаборатории обикновено има известни разлики и откронения от посочените. Да се вземат предвид референтните стойности на конкретната лаборатория.
Статии, свързани

Още от Новини и събития
Искат ограничаване на спонсорството от тютюневи компании

Мерките са разписани в рамкова конвенция

Рискови фактори за алергични заболявания, засягащи дихателните пътища

Какво е значението на иритантите в затворените пространства?

Коремно време - защо е толкова важно?

Така се стимулира физическото и нервно-психическото му развитие

Детските градини остават неподготвени за децата с диабет

Само една градина в София има смесена група с деца с диабет

Инфарктът покосява около 15 000 българи годишно

Все по-млади хора, които страдат от сърдечно съдови заболявания