Креатин фосфокиназа – мембранна фракция (СРК-МВ)

Креатин фосфокиназа – мембранна фракция (СРК-МВ)

Какво представлява изследването?

Концентрация на ензима СРК-МВ в кръвта

Защо се прави изследването? (при какви заболявания...

Намира се главно в сърцето. Измерването на отделните изоензими на СРК дава възможност да се определи тяхното съотношение с цел обяснение на общо повишената стойност на ензима, главно с цел определяне има или няма засягане на сърдечния мускул, т.е. миокарден инфаркт.

Прицелни стойности

0 – 6% от общата СРК

Как се провежда изследването?

За целта на изследването се използва венозна кръв взета чрез венепункция.

Крие ли рискове?

Рисковете са свързани с венепункцията – спукване на вена и образуване на подкожен хематом, който с времето се резорбира.

Как да се подготвя?

За провеждане на изследването не е необходима някаква специална подготовка.
Статии, свързани

Още от Еко среда