Билирубин – общ и директен

Билирубин – общ и директен

Какво представлява изследването?

Концентрация на двата вида билирубин в кръвта

Защо се прави изследването? (при какви заболявания...

Билирубинът е разпаден продукт при разграждането на хемоглобина (червения кръвен пигмент, който пренася кислород от белите дробове до тъканите) и на някои други компоненти на кръвта. Представлява жълто-червен пигмент и влиза в състава на жлъчния сок. Червените кръвни клетки (еритроцити) живеят средно около 120 дни в циркулацията, след което се разрушават и хемоглобина се разгражда до билирубин – неконюгиран билирубин (несвързан, индиректен), който е воднонеразтворим. Неконюгираният билирубин в черния дроб претърпява трансформация до конюгиран билирубин, който е водноразтворим и се ексретира чрез жлъчката. Дневно в човешкия организъм се образуват 250-300 mg. билирубин Нормално в серума преобладава индиректния (неконюгирания) билирубин до 80-85% от общото количество на билирубина, а директния (конюгирания) билирубин не надвишава 20%. Повишението на стойностите на общия билирубин над 30-35 mmol/l води до отлагане на билирубин в тъканите и жълто оцветяване на кожата, склерите и лигавиците – жълтеница (иктер). При повишение на серумния билирубин между 22-35 mmol/l при някои хора може да се забележи леко жълтеникаво оцветяване на склерите, означавано като субиктер. Жълтеницата е водещ, макар и понякога късен симптом, при по-голямата част от болестите на черния дроб, жлъчните пътища, хемолитичните анемии, както и при много вродени и придобити нарушения в обмяната на билирубина.

Прицелни стойности

общ билирубин 3,4 - 21 mmol/l директен билирубин 0,8-8,5 mmol/l

Как се провежда изследването?

За целта на изследването се използва венозна кръв взета чрез венепункция.

Крие ли рискове?

Рисковете са свързани с венепункцията – спукване на вена и образуване на подкожен хематом, който с времето се резорбира.

Как да се подготвя?

За провеждане на изследването не е необходима някаква специална подготовка.
Статии, свързани

Още от Акценти
8 начина за избягване на конфликтите при децата

Когато понякога вкъщи се живее трудно

Уроинфекции - закъснялото им лечение носи сериозни последствия

Могат да бъдат най-общо на долни или горни пикочни пътища

Националната аптечна карта ще коригира струпването на аптеки в големите градове

Здравната комисия с решение за създаването на аптечна карта

Кои храни са подходящи при екзема?

Кои храни трябва да се избягват при екзема?