Урина – седимент (утайка)

Урина – седимент (утайка)

Какво представлява изследването?

Микроскопски се изследва седиментът (утайката) на урината след центрофугиране.

Защо се прави изследването? (при какви заболявания...

Като основни съставки на седимента се разглеждат – еритроцити, левкоцити, епителни клетки, цилиндри, сперматозоиди, бактерии, паразити, утаечни неорганични кристали и др. Наборът от микроскопски находки се интерпретира в зависимост от клиничната картина и очакваните нарушения по хода на уриналния тракт. Анализът на неорганичните кристали има отношение къв диагностиката на бъбречнокаменната болест.

Прицелни стойности

Еритроцити – отр. Левкоцити – отр. Бактерии – отр. Плоски епителни клетки – до 5 на поле. Цилиндри – отр.

Как се провежда изследването?

Работи се с прясна урина – не-повече от 2 часа след отделянето и.

Крие ли рискове?

Няма рискове

Как да се подготвя?

За провеждане на изследването не е необходима някаква специална подготовка.

Материалът има информативен характер и не може да замести консултацията с лекар. Преди да предприемете лечение, задължително се консултирайте с лекар.

Статии, свързани

Още от Актуално