Урина – нитрити

Урина – нитрити

Какво представлява изследването?

Качествено доказване наличието на нитрити в урината.

Защо се прави изследването? (при какви заболявания...

В урината нормално не трябва да има нитрити. Наличието им се означава като нитритурия и е белег на наличието на възпалителен процес и бактериално разлагане на урината, т.е. белег на уроинфекция. Нитритите възникват в резултат на жизнената дейност на микроорганизми – E. Coli, Proteus, Klebsiella и др.

Прицелни стойности

Няма нитрити (–) отр.

Как се провежда изследването?

Работи се с прясна урина – не-повече от 1 час след отделянето и.

Крие ли рискове?

Няма рискове

Как да се подготвя?

За провеждане на изследването не е необходима някаква специална подготовка.

Материалът има информативен характер и не може да замести консултацията с лекар. Преди да предприемете лечение, задължително се консултирайте с лекар.

Статии, свързани

Още от Актуално