Урина – нитрити

Урина – нитрити

Какво представлява изследването?

Качествено доказване наличието на нитрити в урината.

Защо се прави изследването? (при какви заболявания...

В урината нормално не трябва да има нитрити. Наличието им се означава като нитритурия и е белег на наличието на възпалителен процес и бактериално разлагане на урината, т.е. белег на уроинфекция. Нитритите възникват в резултат на жизнената дейност на микроорганизми – E. Coli, Proteus, Klebsiella и др.

Прицелни стойности

Няма нитрити (–) отр.

Как се провежда изследването?

Работи се с прясна урина – не-повече от 1 час след отделянето и.

Крие ли рискове?

Няма рискове

Как да се подготвя?

За провеждане на изследването не е необходима някаква специална подготовка.
Статии, свързани

Още от Акценти
8 начина за избягване на конфликтите при децата

Когато понякога вкъщи се живее трудно

Уроинфекции - закъснялото им лечение носи сериозни последствия

Могат да бъдат най-общо на долни или горни пикочни пътища

Националната аптечна карта ще коригира струпването на аптеки в големите градове

Здравната комисия с решение за създаването на аптечна карта

Кои храни са подходящи при екзема?

Кои храни трябва да се избягват при екзема?