Урина – глюкоза

Урина – глюкоза

Какво представлява изследването?

Определяне наличието на глюкоза в урината.

Защо се прави изследването? (при какви заболявания...

Нормално в урината се отделя под 150 мг./24ч. глюкоза, което не може да бъде доказано с обикновените качествени проби. Когато това количество отделена глюкоза е по-голямо то се установява с тези проби и състоянието се одначава като глюкозурия. Тя настъпва когато количеството на глюкозата в кръвта е над 11 mmol/l – бъбречен праг на глюкозата. Най-често глюкозурия се установява при заболяването захарен диабет, когато повишеното ниво на глюкоза в кръвта води до излъчването и и установяването и в урината.

Прицелни стойности

Няма глюкоза (–) отр.

Как се провежда изследването?

Може да се изследва урина, получена по всяко време на денонощието.

Крие ли рискове?

Няма рискове

Как да се подготвя?

За провеждане на изследването не е необходима някаква специална подготовка.
Статии, свързани

Още от Еко среда