Урина – рН

Урина – рН

Какво представлява изследването?

Определяне на концентрация на водородните йони в урината. рН е пресметнатия им десетичен логаритъм.

Защо се прави изследването? (при какви заболявания...

При обикновен режим на хранене (смесена храна) отделената урина има неутрална реакция (рН 5 – 7). При употреба на растителна храна, алкализиращи средства, при възпаление на пикочните пътища, при повръщания, отделената урина има алкална (основна) реакция. При престояла урина, някои интоксикации, реакцията е кисела.

Прицелни стойности

39634

Как се провежда изследването?

Сутрешна урина, средна струя.

Крие ли рискове?

Няма рискове

Как да се подготвя?

Няма особени изисквания.
Статии, свързани

Още от Акценти
8 начина за избягване на конфликтите при децата

Когато понякога вкъщи се живее трудно

Уроинфекции - закъснялото им лечение носи сериозни последствия

Могат да бъдат най-общо на долни или горни пикочни пътища

Националната аптечна карта ще коригира струпването на аптеки в големите градове

Здравната комисия с решение за създаването на аптечна карта

Кои храни са подходящи при екзема?

Кои храни трябва да се избягват при екзема?