AntiHAV

AntiHAV

Какво представлява изследването?

Установяване на антитела срещу вируса на хепатит А в кръвта.

Защо се прави изследването? (при какви заболявания...

Използва се при лечението и проследяването на прекарана инфекция от хепатит А. AntiHAV се появява 1 месец след активна инфекция от хепатит А. Белег е на прекаран хепатит и наличие на имунитет.

Прицелни стойности

(-) Отр.

Как се провежда изследването?

За целта на изследването се използва венозна кръв взета чрез венепункция.

Крие ли рискове?

Рисковете са свързани с венепункцията – спукване на вена и образуване на подкожен хематом, който с времето се резорбира.

Как да се подготвя?

За провеждане на изследването не е необходима някаква специална подготовка
Статии, свързани

Още от Новини и събития
Обсъждат се допълнителни пари за дентални дейности

Ще бъде подписан анекс към Националния рамков договор 2020-2022

Закаляване на детето през лятото - как се провежда?

Общ закалителен режим и специални закалителни процедури

Маските стават задължителни в Пловдив

На масови мероприятия на открито