Цитомегаловирус IgG

Цитомегаловирус IgG

Какво представлява изследването?

Титър на антитела срещу цитомегаловирус (Cytomegalovirus hominis) в кръвта.

Защо се прави изследването? (при какви заболявания...

Това изследване намира приложение главно при диагностиката и проследяването на бременността. Цитомегаловирусната инфекция по време на бременността може да доведе до патология на плода – основно поражения на централната нервна система.

Прицелни стойности

<0.6

Как се провежда изследването?

За целта на изследването се използва венозна кръв взета чрез венепункция.

Крие ли рискове?

Рисковете са свързани с венепункцията – спукване на вена и образуване на подкожен хематом, който с времето се резорбира.

Как да се подготвя?

За провеждане на изследването не е необходима някаква специална подготовка
Статии, свързани

Още от Новини и събития
Все пак синдикатите излизат на улицата

Планират протестни действия в края на месеца

Палиативните грижи за деца остават в полето на доброволчеството

У нас липсва смислена политика и обществено разбиране на проблема

Вродени инфекции  и техните негативни ефекти. Продължение

Причина са за редица усложнения при новороденото

Интересът към донорските карти расте

Те са част от програмата „Да! За живот!“

Премиерът Борисов спря промените в болничните

Предложението няма да се внесе в Парламента