Трансферин

Трансферин

Какво представлява изследването?

Концентрация на белтъка трансферин в кръвта.

Защо се прави изследването? (при какви заболявания...

Този показател се използва при съмнение за нарушение в обмяната на желязото в организма – недоимък или «претоварване». Част от желязото, постъпващо в клетката на лигавицата на тънките черва се съединява със специфичния транспортен белтък - трансферин. В комплекс него, желязото попада в кръвотока и се пренася до тъканите -хемоглобина (гама -gТрансферинът се отнася до фракциите на хемеглобина). Голяма част от желязото, използвано в организма на човека, се усвоява от костния мозък и се използва за биосинтеза на хемоглобина и новообразуваните еритроцити.

Прицелни стойности

2 - 4 g/L

Как се провежда изследването?

За целта на изследването се използва венозна кръв взета чрез венепункция.

Крие ли рискове?

Рисковете са свързани с венепункцията – спукване на вена и образуване на подкожен хематом, който с времето се резорбира.

Как да се подготвя?

За провеждане на изследването не е необходима някаква специална подготовка
Статии, свързани

Още от Новини и събития