Сквамоцелуларен карциномен антиген (SCC)

Сквамоцелуларен карциномен антиген (SCC)

Какво представлява изследването?

Концентрация на гликопротеина SCC в кръвта.

Защо се прави изследването? (при какви заболявания...

Този туморен маркер с еизползва при диагностиката на рака на шияката на матката (цервикален карцином). При тези болни той се позитивира н 50-80% от случаите. Повишени стойности могат да са налице и при други туморни образувания – рак на хранопровоса, носа, бронхите, ануса и др. Неспецифино и несигнификантно повишение може да се наблюдава при бъбречна или чернодробна недостатъчност.

Прицелни стойности

< 2 µg/L

Как се провежда изследването?

За целта на изследването се използва венозна кръв взета чрез венепункция.

Крие ли рискове?

Рисковете са свързани с венепункцията – спукване на вена и образуване на подкожен хематом, който с времето се резорбира.

Как да се подготвя?

За провеждане на изследването не е необходима някаква специална подготовка

Други

Посочените референтни стойности са ориентировъчни, при различните лаборатории обикновено има известни разлики и откронения от посочените. Да се вземат предвид референтните стойности на конкретната лаборатория.
Статии, свързани

Още от Взаимоотношения
Пандемия COVID-19: Мисия деца вкъщи

Какво да правим с децата у дома

Честото преяждане при изолация вкъщи

Емоционалният глад и съвети как да го преодолеем

Ефективността на БЦЖ ваксината срещу COVID-19 остава само хипотеза

На този етап вяма достатъчно медицински доказателства