Общ белтък (урина)

Общ белтък (урина)

Какво представлява изследването?

Концентрация на белтък в урината.

Защо се прави изследването? (при какви заболявания...

Методът служи за оценка на бъбречната функция – различните нефропатии могат да протичат с нарушение на бъбречната бариера и на филтрационната способност, което води до «пропускането» на белтъчни молекули в крайната урина, които са с висока молекулна маса. По такъв начин организмът губи плазмен белтък, което води до нарушено колоидно осмотично равновение. Състоянието се нарича протеинурия.

Прицелни стойности

< 150 mg/d

Как се провежда изследването?

За целта на изследването се използва събирана 24-часа урина.

Крие ли рискове?

Няма рискове.

Как да се подготвя?

Да се следват указанията на съответната лаборатория за събирането на 24-часовата урина.
Статии, свързани

Още от Актуално