Ревма фактор

Ревма фактор

Какво представлява изследването?

Концентрация на антитела (RhF) в кръвта.

Защо се прави изследването? (при какви заболявания...

Изследването открива антитела, насочени срещу собствени тъкани на организма, които се асоциират обикновено със заболяването ревматоиден артрит. Тези антитела действат срещу Fc участъка на имуноглобулина IgG, който сам по себеси е антитяло. RhF и IgG образуват имунен комплекс който участва в патогенезата на заболяването. Рвма хактора може да бъде също криоглобулин. Използва се в диференциалната диагностика на артритите.

Прицелни стойности

< 14 kU/L

Как се провежда изследването?

За целта на изследването се използва венозна кръв взета чрез венепункция.

Крие ли рискове?

Рисковете са свързани с венепункцията – спукване на вена и образуване на подкожен хематом, който с времето се резорбира.

Как да се подготвя?

За провеждане на изследването не е необходима някаква специална подготовка
Статии, свързани

Още от Актуално
ХОББ – нов метод определя хода от терапията

16 ноември – ден за борба с ХОББ

Тютюнопушене – какво се случва в организма, когато го спрем?

15 ноември – международен ден без тютюнопушене