Микрозомални антитела (МАТ)

Микрозомални антитела (МАТ)

Какво представлява изследването?

Концентрация на микрозомални антитела в кръвта.

Защо се прави изследването? (при какви заболявания...

Използва се при диагностиката на Базедовата болест и тиреоидита на Хашимото, в по – редки случаи в съчетание с други автоимунни заболявания, от които най-често при захарен диабет, болест на Адисон и др. МАТ (абревиатура от Анти Микрозомални Антитела) са насочени към микрозомните субстанции на клетките на щитовидната жлеза. Обикновено се интерпретират заедно с ТАТ. Известно е, че автоимунните заболявания на щитовидната жлеза са най–често срещаните болести при жените в репродуктивна възраст и се проявяват между 20 и 40 годишна възраст от живота им.

Прицелни стойности

< 100 kIU/L

Как се провежда изследването?

За целта на изследването се използва венозна кръв взета чрез венепункция.

Крие ли рискове?

Рисковете са свързани с венепункцията – спукване на вена и образуване на подкожен хематом, който с времето се резорбира.

Как да се подготвя?

За провеждане на изследването не е необходима някаква специална подготовка
Статии, свързани

Още от Актуално
Рискове и ползи от използването на вътрематочните спирали

вътрематочните спирали не предпазват от полово преносими болести

Защо децата лъжат?

Важен показател е възрастта на детето за преценката ни

Жълтеница при възрастни - на какво се дължи?

Трябва да се поддържа нормално ниво на хидратация